När: Apr 14 2021
Plats: Online

ETT SAMTAL MED GOTOWORK DEL2 AV 5

GoToWork® presenterar fem fristående samtal om arbetsplatstrender 2021
I december direktsände vi en trendspaning inför 2021 där vi presenterade fem trender avseende
kommande arbetssätt och arbetsplatser. Trenderna vi förutspådde är;

1. Hållbar utveckling ✔ (sändes 16 februari)
2. Arbeta varsomhelst
3. Kompetensutveckling
4. Inkludering
5. Organisering

Vi vill fortsätta dialogen kring dessa trender och bjuder därför in till samtal med GoToWork®,
ett samtal per trend och nu är det tid för samtal nr 2 - den 14 April.
Vi sänder LIVE direkt från studion.
Anmäl dig här!

Webbinarium Spara

Den 14 april: Arbeta Varsomhelst Kl: 16.00 – 16.30

En förutsättning för att kunna arbeta varsomhelst, är att det går att arbeta varsomhelst. Microsoft säger: Att vi digitaliserade Sverige på sju dagar.
E-handeln sägs ha klivit fram sju år i utvecklingen. Och det vi inom Workplace  och People change  ägnat hela vårt arbetsliv åt att nudga  framåt, åstadkoms nu på ett år.​ Med utgångspunkt i en ofrivillig hem-re kommendering, har alla i år fått göra nya individuella strategiska överenskommelser med oss själva för att få livs- och arbetspusslet att gå ihop. Överenskommelser runt tid och plats för arbete.​ Det skapar hybrider av arbetssätt och arbetsplatser, som nu behöver ”samlas ihop” för att få den effekt vi eftersöker. Vi kommer att se nya sätt att knyta ihop perspektiven: Människan – Tekniken – Platsen.

Vi på GoToWork® förespråkar Hjärnsmart arbete® och hälsar dig därför varmt välkommen till en eftermiddagssändning klockan 16.00-16.30 då våra hjärnor passar bäst för semifokus. Sätt dig i soffan, på tåget hem eller ta en promenad och logga in på livesändningen med Karin Ståhl VD, grundare & arbetsplatsstrateg och våra gäster för dagen; Charlotta Mellander; Professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Jerker Davidsson Grundare och VD, iManagement som utvecklar hållbart effektiva arbetssätt.

Anmäl dig här!