När: Feb 10 2022, 10:00-11:00
Plats: Online

Ledningssystem och införandet

I detta webinar går vi igenom vilka delar som är centrala för en lyckad implementation av ledningssystem. Vad krävs av ledning och organisation? Vilka frågor måste det finnas svar på innan man påbörjar införandet? Hur håller man ett ledningssystem levande?

Till vår hjälp har vi verksamhetskonsulterna Sten Rosander och Ingemar Rygert, med djup kunskap och lång erfarenhet av ledningssystem och ISO. Som delaktig i webinaret får du även möjlighet att boka in en kostnadsfri konsultation kring ert eget ledningssystem.

ANMÄL DIG

Webbinarium Spara