De nya hybridmötena - 60/40-modellen?

Nu har vissa kommit tillbaka till kontoret, medan några är kvar hemma. En del företag kör 60/40-modellen och andra har bestämt att det blir distansarbete för alla hela året ut.

Spara

Lätt att känna sig utanför

Oavsett om man kör 60/40-modellen eller distansarbete helt så påverkas mötesformen både internt och externt samt ställer högre krav på både mötesledare och deltagare. Hur gör man så att både de på plats och de på distans upplever att det blir ett meningsfullt möte på lika villkor?

Tips är - alla sitter framför varsin dator och upplever samma sak.

Både min empiriska erfarenhet och egna undersökningar under det senaste årets hybridmöten och forskning - Professor Jeremy Bailenson Stanford Virtual Human Interaction Lab ”Technology Mind and Behavior, säger samma sak; att de som är med på distans känner sig utanför och blir mindre engagerade när de har möten med människor i ett gemensamt konferensrum.Varför då?

  • De som är på plats interagerar inte med kameran som finns i rummet och syns dåligt eller inte alls när de har ordet. De på distans ser då inte talarens mimik eller kroppsspråk alls och tappar på så vis intresset.
  • De som är på plats har oftast kaffe och fikabröd i rummet och kanske skrattar och har en gemenskap som de på distans känner sig exkluderade ifrån.
  • Den som håller i mötet vänder sig till dem i rummet och tänker inte på att även tala in i kameran till de som är med på länk.Detta skapar också en känsla av utanförskap hos de framför skärmen.
  • Metoder som används på mötet anpassas till de som är med fysiskt. Det delas ut papper fysiskt, skrivs på whiteboarden i rummet etc.

De på plats är alltså prioriterade. De på distans är mer med som åskådare. Det bästa just nu är därför att alla sitter framför sin egen dator och mötesledaren använder de digitala verktyg som finns för att dela dokument, skriva på digital whiteboard, ha menti-frågor etc. Tills ni har en annan lösning på plats.

Tips

  • När det är dags för paus så kan ett tips vara att dela in gruppen i breakout- rooms för att snicksnacka och fika ihop.Att skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet är väldigt viktigt. Att alla räknas!
  • Vill ni ändå vara i ert konferensrum ihop, så lär er då agera mot kameran och de som deltar bakom linsen. Inkludera!
  • Investera i god teknik för ändamålet så att ni syns och hörs bra för de som är med på länk.
  • Mötesledare bör nogsamt inkludera de som är med digitalt med både ögonkontakt och de hjälpmedel som används.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg