Återbruk i praktiken

Att inreda ett nytt kontor innebär konsumtion av betydande mängder produkter och material. I många år har leverantörer visat på produkter som är ”lite bättre” än de traditionella, dvs med lite mindre gifter, lite mindre fossila råvaror, lite mer förnyelsebart eller lite mer robust.

Spara

Se värde i de givna komponenterna

Numera råder konsensus att vill man minimera avtrycket av sin konsumtion är det återbruk som gäller, det vinner alltid i en livscykelanalys hur förnyelsebar en råvara än är.

För att lyckas skapa en kontorsinredning med återbrukade komponenter är den allra viktigaste framgångsfaktorn att gilla utmaningen. Att arbeta med återbruk som fokus är annorlunda jämfört med hur ett traditionellt inredningsuppdrag brukar se ut. Det gäller att vara lösningsinriktad då det kräver stora insatser vilja, smarthet och kreativitet. Det gäller att se värde i de givna komponenter man har att jobba med, vare sig det gäller befintliga eller tillkommande återbrukade produkter. Det gäler också att öppna upp för nya typer av samarbeten, leverantörer och expertis för att nå önskat resultat, såsom auktionshus tex. Målet och det självklara resultatet är miljöer på lika hög nivå som om alla valda produkterna fick vara nyproducerade och valda fritt utifrån de traditionella parametrarna funktion, form och pris. Vinsten med att begränsa koldioxidutsläpp och resursanvändning skapar ringar på vattnet - det ger tyngd och gör verklighet av företagets värderingar. Det kommer inspirera både medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Återbruk kräver designförmåga och skärpa

När man nämner återbrukad inredning tänker kanske många att det låter mossigt, men återbruk behöver inte betyda att man inte gör något alls med en aktuell produkt. Det handlar snarar om att identifiera vilken insats som krävs för att en produkt eller ett material ska passa i ett aktuellt projekt. T ex kanske en fåtölj från 50-talet kan passa utmärkt i en samtida kontorsinredning med ny klädsel, eller genom att tillföra nya detaljer. Formgivningen blir en sofistikerad kurering som kräver designförmåga och skärpa.
Ibland skall det synas att inredningen är återbrukad, som i fallet med Nudie jeans huvudkontor i ett gammalt bankpalats från 1800-talet. Här skulle miljön vara tillåtande, robust och tidlös med ett kollage av olika tidsåldrar som gav intrycket utvalt och handplockat. Den typen av miljö går inte att skapa med nya produkter utan här krävs nya typer av samarbeten för att finna rätt typ av objekt och material. Men ofta är frågeställningen en annan: hur kan vi skapa en samtida, varumärkesbärande och modern arbetsplats som känns helt ny och inte blir visuellt rörig. Hur kan dessa frågor bemötas med ett minimum av nytillverkade produkter och cirkulär intelligens som genomsyrar alla designbeslut? Som i fallet med Kretslopp och vattens kontor i Göteborg där hela inredningen utformades med hållbarhet i fokus. Här behövs kunskap om transport- och produktionskedjor, dimensionering av material och produktionsdelar, leverantörers möjligheter och begränsningar osv för att kunna effektivisera både materialåtgång och antalet transporter. Parametrar som demonterbarhet, flyttbarhet och minimering av materialspill skall tas i beaktande redan i skisskedet. Nytillverkade produkter och material ska även de väljas med utgångspunkt i dess livscykel ha en hållbar och rättvis produktion samt granskas med avseende på ingående ämnen och tillverkningsland för att minska längden på- och antalet transporter. Detta spelar spelar stor roll i en produkts totala klimat-skuld.

Avslutningsvis

Finns inte möjligheten att arbeta med återbruk så ta med dig att hållbarhet och kvalité går hand i hand. Genom att satsa på en genomtänkt och väldesignad miljö med väl avvägda val skapar du förutsättningar för att maximera användningen av nytillverkade produkter och inredningskomponenter som sedan i sin tur kan återbrukas längre fram. Även logiken rätt sak på rätt plats är relevant - att placera robusta material med lite större Co2-utsläpp på platser där deras egenskaper kommer till nytta och där livsspannet motiverar användningen. En inredning som är genomtänkt och vacker har större chans att leva vidare när verksamheter förändras eller flyttar.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg