Belysning i fokus

Ljussättning och belysning är oerhört viktigt för att skapa känsla och välbefinnande i ett rum. Både ur ett arbetsmiljöperspektiv och hur man vill gestalta ett rum i med ljuset som hjälpmedel.

Spara

Belysning - skapar stämning och synergonomi

Ljus och belysning påverkar oss mer än vad man kan tro. Ljus skapar känslor och trygghet och gör det även möjligt att uppfatta och förstå vår omgivning.

Solstrålar som silar genom ett bladverk en sommarmorgon eller en solnedgång med en rosafärgad himmel ger en viss känsla medan en korridor i ett sjukhus eller en dåligt belyst gångtunnel en mörk kväll skapar en annan känsla.

Allt är individuellt men med rätt ljus på rätt plats kan trivsamma och upplyftande miljöer skapas överallt.

Ljussättning

Belysningen i ett rum ger oss en uppfattning om rummets storlek och skapar stämning, kontraster och skuggor. Vi kan med belysningens hjälp lyfta fram objekt och ytor som vi vill att ögat ska dras till.

Belysningen interagerar även med färgsättning av inredningen i ett rum. Ett visst ljus lyfter vissa färger på väggar och möbler och får detaljer och kulörer att träda fram på ett vackert sätt.

Rätt belysningen kan även påverka vårt beteende och hjälpa oss minska ögats belastning vid kontorsarbete. Forskning har visat att för lite eller fel ljussättning kan leda till trötthet, nedsatt produktivitet och sömnlöshet.

Att skapa individuellt anpassad ljussättning är den bästa lösningen vid en arbetsplats eftersom vi människor har helt olika behov av ljus beroende på ålder och syn.

Ögat åldras och med det även ögats adaptionsförmåga det vill säga ögats förmåga att anpassa sig till olika ljusförhållanden. Unga människor tenderar att nöja sig med lägre ljusstyrka medan behovet att kunna öka ljuset ökar med åldern. Åldersförändringar i ögat gör också så att både synskärpa och kontrastkänsligheten blir sämre över tid.

Belysningsstandard

Sedan 2003 har EU en gemensam belysningsstandard benämnd EN 12464-1. Tidigare har standarden bland annat omfattat krav på belysningen av arbetsytan, bildskärmar och den omedelbara omgivningen.

Baserat på de nya kunskaperna om omfältsljuset har standarden reviderats och ställer nu också krav på belysning i tak och på väggar, dessutom har krav för den yttre omgivningen tillkommit.

Förhöjda rekommenderade värden för svenska förhållanden finns även i Belysningsbranschens planeringsguide Ljus & rum.

Standard för belysning av arbetsytan ligger på 500 lux för en normal kontorsarbetsplats.

Indirekt ljus i taket (omfältsljus)
Standarden anger en belysningsstyrka på lägst 30 lux som krav och rekommenderar lägst 50 lux

Vertikalt ljus på väggar (omfältsluminans)
Standarden anger en belysningsstyrka på lägst 50 lux som krav och rekommenderar lägst 75 lux.

Cylindrisk belysningsstyrka (i lokaler med krav på god visuell kommunikation)

Den cylindriska belysningsstyrkan påverkar framförallt den visuella kommunikationen och möjligheten att tolka ansikten, händelser och föremål. Standarden anger en cylindrisk belysningsstyrka på lägst 150 lux i till exempel kontor och skola.

Källor:

https://www.sis.se/api/document/preview/33947/

https://ljuskultur.se/wp-content/uploads/2016/04/ljus-och-rum_rummet-och-arbetsplatsen.pdf

https://ljuskultur.se/

"THE BEST WAY TO SCREW UP GOOD ARCHITECTURE IS BAD LIGHTING" Charlie Simmons

Hur man uppfattar ljus i ett rum delas in i sju huvudkategorier:

  • Ljusnivå, hur ljust eller mörkt det är i rummet.
  • Ljusfördelning, var det är ljusare respektive mörkare i rummet.
  • Skugga, hur och var skuggorna faller påverkar hur man uppfattar rummet
  • Bländning, hur märkbar den är och möjlighet att undvika dem
  • Reflexer, var de finns och deras karaktär
  • Ljusfärg, hur ljusets färgton uppfattas
  • Ytfärger, ser de naturliga ut för ögat

Belysningskrav

Traditionellt beskrivs belysningskrav och ljuskvalitet genom ett luxvärde horisontellt mätt på arbetsområdet och närområdet. Risker med att endast applicera en jämn "ljusmatta" i ett rum är att skuggor och kontraster försvinner.

Eftersom forskningen de senast åren sett att omfältsljuset, (ljus på väggar och tak) kan påverka vår förmåga att prestera över tid har detta blivit ett viktigt tillskott vid planering av belysningsanläggningar.

Ljussättning blir på detta sätt bättre om variation med vertikalljus, direkt och indirekt ljus kan samspela för att skapa karaktär i ett rum.

Att tänka på vid en belysningsinstallation

  • Funktion, möjlighet att reglera ljusflödet, gärna individuellt
  • Att undvika obehagsbländning är viktigt för hälsan och arbetsmiljön
  • Hållbarhet, en energieffektiv belysning med lång livslängd är med dagens teknik enkel att lösa.

Färgtemperatur

Här uppe i norden varierar det naturliga ljuset mycket mellan årstiderna. Många människor känner sig trötta under vinterhalvåret. Studier visar att färgtemperaturen på belysningen kan påverka människans vakenhormoner.
Dynamisk belysning innebär att man anpassar färgtemperaturen och ljusflödet automatiskt i ett rum . Möjlighet att starta dagen med ett vitare ljus som piggar upp för att på eftermiddagen övergå i ett varmare ljus med lägre ljusstyrka påminner om vårt naturliga ljus. Denna lösning har visat sig ge ökad prestationsförmåga, trivsel och välbefinnande i arbetsmiljöer.

Med rätt val av armaturer, ljusspridning, färgtemperatur, effekt och styrning förstärker vi den unika känslan i varje projekt.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg