I spåren av pandemin blir tillit till prestation en nyckel

Under de senaste månaderna märks en tydlig förändring hur företag resonerar. Man har ett ännu mer tydligt fokus mot effekten att öka tilliten till varandras prestation. Det är en del av en önskan att få saker att hända. ”Vi ska gå från prata till att göra”

Spara

Sitt inte still i båten

Det har alltid varit en mänsklig strategi i oroliga tider – att prata mer än att göra, eftersom det är i handlingen faran finns. När vi agerar finns det en större risk att göra fel, och det gillar inte vår hjärna.

Praktiskt taget alla företag och organisationer befann sig i relativt omvälvande tider även innan coronan slog till. Vi lever i en tid av snabb förändring och stora omställningar, inte minst i hur vi arbetar och kunskapsarbetets innehåll och karaktär. Redan i och med detta fanns ett avvaktande, ett "vänta och se" som innebar en tröghet i många företag, en ovilja att gå från att diskutera förändringens former till att i grunden transformera sitt sätt att arbeta och sina strukturer.

Med pandemin tvingades vi ta flera steg på en gång. Hemarbete och stängda arbetsplatser drev fram en ökad digitalisering. Ett samhälle i karantän gav en del företag en skjuts framåt, medan det stora flertalet hamnade i något slags krisläge som ger två tydliga alternativ, stå helt still eller satsa framåt. Och nu har det visat sig att hösten inte blir en återgång till vad som var innan - det nya fortsätter och det nya normala behöver nu formas.

Så chefer och ledningsgrupper ser att de måste agera in i det nya om de inte ska tappa sin konkurrenskraft. Och då föds kravet på att gå från att prata till att göra.

Metodik i teknik

I det nya normala vill många företag hitta nya och bättre sätt att arbeta än vad man haft tidigare. Pandemin har satt stopp för tumrullandet, nu måste det hända något. I en tillvaro där medarbetarna sitter utspridda och kanske har blivit färre, men kraven på att producera och leverera har ökat är ett bättre arbetssätt ett måste. Och det är här tilliten kommer in. Vi måste kunna samverka i våra enheter för att överleva och då krävs tillit.

Uppgiften vi får från våra kunder är att genom utbildning och ofta även rådgivning skapa förutsättningar för ett hållbart effektivt arbetssätt. Ett arbetssätt som gör det möjligt för organisationer och team att arbeta flexibelt och produktivt över tid.

Vi vet att det behövs en rejäl förflyttning i kompetens och smartare nyttjande av nya digitala verktyg för att detta ska ske. Likaså behöver alla på företaget utmana sin syn på vad som traditionellt har setts som effektivt när det kommer till kommunikation och tankearbete med hjärnan som utgångspunkt.

Det är viktigt med metodiken i tekniken i utbildningar. Det räcker inte med att bara lära ut hur de nya digitala verktygen ska användas. Eller att hjälpa deltagarna arbeta mer strukturerat och effektivt på ett teoretiskt plan. Det måste hänga ihop, och framför allt krävs en utveckling av var och en så de kan ta ansvar för sitt eget arbete, och utifrån det se sin roll i teamets eller företagets arbete.

När detta finns på plats kan också tilliten komma.

Tillit börjar hos chefen

De nya arbetssätten och arbetsplatserna som antingen tvingats fram av coronan eller för att något företag vågat sig på att handla kräver tillit för att lyckas. Och då är det viktigt att chefen är den som går i spetsen och verkligen visar ledarskap.

Här är fyra saker du som chef måste tänka på för att lyckas med detta:

  • Du behöver känna dig trygg med din egen förmåga att prestera i en medveten riktning, du behöver ta dig till överblick och balans, tydliga medvetna prioriteringar och vara öppen för att ta nya vägar mot målet.
  • Du behöver vara tydlig med dina medarbetare på vilken nivå de förväntas hantera sin prestation på egen hand.
  • Du behöver ge dina medarbetare förutsättningar, kunskap och färdigheter för att arbeta i den nya situationen.
  • Du behöver sätta tydliga riktlinjer för hur ni som team ska arbeta tillsammans.

I spåren av pandemin har det dykt upp några områden där det är avgörande att sätta tydliga riktlinjer för hur teamet ska fungera. Till exempel frågor som "Hur mycket ska vi vara på kontoret", "Vad gäller i våra möten" och "Hur stöttar vi varandra socialt". Att vara vag eller otydlig här leder inte bara till minskad effektivitet, det försvårar även byggandet av tillit.

Från prat till handling

Mitt i all den turbulens vi upplever här och nu finns det också en hel del att hoppas på. Det är en positiv utveckling att företag vill arbeta för att öka tilliten till medarbetarnas prestationer. Att man inte nöjer sig med att prata utan vill åstadkomma verklig förändring.

Vi har chansen att skapa ett nytt och bättre sätt att arbeta nu - men det börjar med dig (och mig).

Relaterade inlägg

Laddar inlägg