Ledarskap på distans

Vi behöver tänka igenom och kanske förändra arbetssätt och ledarskap för att bibehålla en god arbetsmiljö, produktivitet och hälsa. Hur är det att vara chef på distans?

Spara

Chef på distans

Hur styr man upp en effektiv process när halva personalen är hemma, hur fungerar gruppen när man möts på varsin skärm och hur identifierar man om någon mår dåligt? Spännande framtid med möjligheter och även med en del risker som kan lösas med bra verktyg och kunskap.

Idag har många arbetsplatser förändrats, vi sitter mer hemifrån på grund av rådande omständigheter. Det är något som många tror kommer fortsätta i framtiden och vi behöver tänka igenom och kanske förändra arbetssätt och ledarskap för att bibehålla en god arbetsmiljö och hälsa.

Hur är det att vara chef på distans och vilket ansvar har arbetsgivaren?

En regelbunden dialog som kan ta upp signaler på ohälsosam arbetsbelastning är till exempel ett krav från arbetsmiljöverket.

Räcker det med ett telefonsamtal?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

Det är mycket att tänka på här, allt från att ha en ergonomi som funkar till att medarbetaren behöver ha en arbetsmiljö som inte har för mycket störande element. Allas situation ser olika ut, och det måste du som ledare anpassa dig till och leda efter.

Hur får man då till ett gott samarbete? En del som är väldigt viktigt är att ha en ännu tätare dialog, en förståelse över hur arbetssituationen ser ut i hemmiljön och ha tydliga förväntningar. Få en gemensam bild över situationen, tro inte att du som ledare vet. Då kan du skapa dig felaktiga förväntningar som medarbetaren sliter med att uppnå.

Tydlighet är en nyckel för en god psykosocial arbetsmiljö.

En medarbetare vill till exempel veta:

  • Vilka arbetsuppgifter som ska utföras
  • Vilket resultat som förväntas uppnås
  • Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när det blir ont om tid
  • Vem ska man vända sig till för att få hjälp
  • Om det finns det särskilda sätt att utföra arbetet på och i så fall hur

Tips på verktyg för produktivitet

Sliter du eller din medarbetare med din produktivitet hemma? Det finns många studier som säger att man faktiskt är mer produktiv vid hemarbete. Men det finns utmaningar. Det ständiga hoppandet mellan arbetsuppgifter och distraktioner i hemmet är kanske den största utmaningen med distansarbete.

Det finns en hel del enkla verktyg att använda sig av.

Här är ett mycket enkelt tips. Pomodorometoden. Tekniken uppfanns tidigt 90-tal av utvecklaren, entreprenören och författaren Francesco Cirillo. Han döpte tekniken efter en tomatformad timer som han själv använde för att mäta sitt arbete som universitetsstudent. Pomodoro betyder tomat på italienska, därav namnet. Metodiken är enkel: När man står inför en stor uppgift eller en rad olika uppgifter som kräver mycket av din hjärna ska man bryta ner dessa i små tidsatta sprintar/intervaller á 25 min och sen skilja dessa åt med hjälp av korta pauser á 5 min. Detta tränar då (enligt Cirillo) din hjärna att fokusera i små korta perioder och gör dig mer effektiv. Det sägs även kunna förbättra din koncentrationsförmåga över tid.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg