Distansarbete med Microsoft 365

Microsoft 365 är en verktygslåda som ger dig möjlighet att arbeta var som helst. Du har automatisk tillgång till dina arbetsapplikationer, filer och kontakter – oavsett plats och enhet. Allt du behöver är en internetuppkoppling, vilket är en stor fördel i dessa tider av distansarbete.

Spara

Vad finns i Din verktygslåda?

Du behöver förmodligen en del andra affärsapplikationer om du arbetar hemifrån. Många av dem är säkert också molnbaserade, men i vissa fall kan du behöva säkerställa att du har fungerande VPN-uppkoppling för att komma åt interna system.

Digitala möten

Via Teams kan du enkelt genomföra digitala möten. Under förutsättning att du behärskar tekniken och genomför mötet på ett bra sätt kan det vara minst lika effektfullt som ett fysiskt möte. Kontrollera alltid teknisk utrustning innan. Förbered en bra struktur och agenda. Använd gärna videokamera för närvarokänsla och ökat engagemang. Uppmuntra andra att komma till tals. Dela filer och samarbeta under mötet. Använd omröstningar för att engagera. Visualisera med digital whiteboard, precis som i ett vanligt mötesrum. Använd grupprum för att genomföra workshops eller gruppdiskussioner. Spela in viktiga möten för att distribuera till teamet i efterhand – suveränt när inte alla har möjlighet att delta. I Teams kan du även enkelt skapa spontana snabbmöten när behov uppstår.

Realtids-samarbete i filer

I Office 365 kan du och dina kollegor enkelt samarbeta i samma dokument i realtid, oavsett var du är och om du arbetar från dator eller mobil. Du ser var dina kollegor befinner sig i filen och vad de gör. Ni kan även ha en gruppchatt i dokumentet. Med versionshistorik kan du enkelt återgå till en tidigare version av filen om det skulle behövas.

 Engagera och informera med Stream

Distribuera videor i hela organisationen eller för utvalda behörighetsgrupper med verktyget Stream - när som helst, på valfri enhet. Med rätt konfiguration säkerställer du att medarbetare snabbt och enkelt kommer åt relevant innehåll – gärna direkt från sitt team. Det kan exempelvis vara instruktionsfilmer och inspelade möten. För att göra filmerna interaktiva kan du kombinera dem med Forms, ett formulärverktyg i Microsoft 365.

Verktygsstöd för att leda på distans

Med tekniken i Microsoft 365 är det enkelt att kommunicera med medarbetare, men som chef är det extra viktigt att du är närvarande i ditt team. Arbeta med struktur för kontinuerlig uppföljning, visa intresse och engagemang för alla medarbetare. Säkerställ att ni i arbetsgruppen har tydliga riktlinjer och uppförandekod för kommunikation och samarbete i Microsoft 365.

Många organisationer använder bara en bråkdel av apparna som man har tillgång till i tjänsten. Många av dessa appar kommer väl till gagn vid distansarbete.


Visste du till exempel att:

  • Med Microsoft Forms kan du skapa undersökningar, frågeformulär och omröstningar och enkelt se svaren när de kommer in.
  • Du kan använda business intelligence-lösningar som Power BI; ett rapport- och analysverktyg, för att sprida insikter inom hela företaget.
  • Med Power Apps kan du på ett enkelt sätt skapa egna appar baserade på dina affärsbehov.
  • Med Power Automate kan du automatisera återkommande uppgifter och processer inom organisationen.
  • Undersök vilka verktyg som just din organisation har nytta av och hitta relevanta tillämpningsområden!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg