Studie ger nya tankar om ljusplanering

Kjell Wallin, ljusexpert, berättar om en nyligen genomförd studie som handlar om ljusets psykologiska effekter hos människor. Han säger att det är glädjande att man prioriterar studier som bygger på traditionell kunskap i ljusplanering, långt bort från dessa sterila miljöer med fyrkantiga LED-plattor.

Vad handlar dubbla dynamiska ljus om?

Det handlar om ett nytt ljusdesignkoncept för inomhusbelysning där fokus är på ljus för människan och som så nära som möjligt just nu, ska härma dagsljusets förändringar. Kort sagt så kompletterar man dagsljuset inomhus. Syftet är att skapa mer engagerande och aktiva miljöer.

Människan är en biologisk individ som påverkas av ljuset och dess cykler. Vi är alla lite olika och upplever saker och ting olika beroende på vem vi är. Men vi får ändå någorlunda lika känslor för ljuset om det känns varmt och ombonat eller kallt och sterilt. Detta koncept handlar dock inte om att försöka påverka vårt biologiska system, utan är ämnat att positivt påverka känslan och upplevelsen av ljuset och rummet.

Ljuspsykologi- hur upplever och känns ljuset?

De senaste åren har många studier gjorts om belysningsplanering med syfte att öka människors prestation, välmående och produktivitet i arbetet. Den senaste undersökningen som nyligen presenterats är utförd på Aalborg universitet *. För ovanlighetens skull handlar inte studien om vårt biologiska system, utan undersökningen är av karaktären psykologisk studie. Man försöker istället skatta hur människor känner och upplever ljuset. Resultatet är positivt för de som arbetar mycket inomhus. Jag tror att vi är fler och fler som förordar traditionell kunskap om ljuskvalitet, rumslighet och atmosfär liksom vikten av en varierad ljusmiljö. Det är vad jag gillar med detta ljuskoncept.

Vårt vanliga förhållningssätt till ljus är utomhusljus och det är hela tiden föränderligt. Det vill man uppnå inomhus.

Deltagarna i undersökningen uppgav att de upplevde miljön mer behaglig. De upplevde också att de blev mer motiverade, bättre koncentrerade och mer avslappnade i sitt arbete. Konceptet öppnar möjlighet till framtida kreativa arbetsplatser, skolor, äldreboenden och andra vårdmiljöer. Konceptet fungerar lika bra till hemmakontoret.

Bättre ljuskvalitet för arbetsmiljöer

Forskningsprojekt kombinerar artificiellt ljus med dagsljus. Respondenterna föredrog en kombination av direkt och diffust dynamiskt dagsljus. Det man kommit fram till på Aalborg universitet i Köpenhamn är lite ny tänkande såtillvida att man fokuserar på dynamiskt ljus och kallar det Double Dynamic Light (DDL).
Professor Ellen Kathrine Hansen har varit ledare för forskargruppen som utforskat kombinationen av dagsljus och LED-ljus i en rumsligt kontext. Detta öppnar för nya möjligheter att stödja individuella behov och olika arbetskrav för de ljusdesigners som planerar belysning.

Riktlinjer och resultat för forskningsprojektet

Genom att kombinera diffust dynamiskt dagsljus med artificiellt ljus ökar man den visuella komforten och detta har varit riktlinjen för forskningsprojektet Double Dynamic Lighting (DDL). Om vi börjar planera efter dessa rekommendationer och försöka förstå vad det handlar om, kommer vi också få ett ökat engagemang i designprocessen. Vi behöver diskutera ljus mer mellan varandra i projekteringsskedet. De som sedan ska vistas i ljuset som planeras måste informeras om de olika alternativ som finns och vad dom olika alternativen kommer att innebära för dem. Mer kunskap behövs hos beställarna. Utvecklingen inom belysning går snabbt och det gäller för de som köper belysning att hänga med.

Resultaten i denna studie visar att testpersonerna upplevde ökad visuell komfort och fick positiv känsla av miljön. Vilket i sin tur ledde till upplevd ökad koncentrationen och gjorde personerna mer motiverade, enligt vad de själva sade.

Tekniken har kommit för att stanna

Jag tror att vi är mer ense om att tekniken kommit för att stanna och ska vara till god hjälp för oss i framtiden. Vi litar mer på dess funktioner och börjar vänja oss vid tekniken. Samtidigt som tekniken blivit allt mer tillförlitlig och användarvänlig.

Projektgruppen tog fram förslag till belysningsscener baserade på dagsljusets naturliga förlopp samt aktuellt himmelförhållande. Detta gjordes via en avancerad sensor på taket som läste av dagsljuset i olika riktningar. Den informationen man fick via sensorn kunde sedan användas för att utforska belysningsteknikens reaktion på utomhusljuset och kompletterade dagsljusinflödet med artificiellt ljus. På så vis skapade man en dynamik med dagsljuset. Man sade sig vilja ha samma ljus inne som ute, för att ge en känsla av utemiljön. Men jag skulle aldrig vilja planera för en mulen dag i November. Jag utgår från att man tänker sig en vårdag i april, oavsett väderlek utomhus. Syftet var ändå att uppnå känslan av naturligt dagsljus.

Råd och tips

  • Diskutera ljus mer mellan varandra i projekteringsskedet
  • Öka kunskapen hos beställarna
  • Komplettera med dagsljus inomhus
  • Kombinera direkt och diffust dynamiskt dagsljus
  • Informera dem som ska vistas i ljuset om de olika alternativ som finns och vad dom olika alternativen kommer att innebära för dem

Nyfiken på bilderna nedan? Följ länken nedan

Läs om forskningsprojektet

Relaterade inlägg

Laddar inlägg