Spara
Kontaktuppgifter
Megaron Arkitekter
Luntmakargatan 15
111 37 Stockholm, Sweden
+46 8 411 88 90
[email protected]
Kontakta oss Besök hemsidan

Megaron Arkitekter

Megaron Arkitekter är ett arkitektkontor som sedan 1978 fokuserat sin verksamhet till ombyggnad/nybyggnad och inredning inom kontor, bostäder och hotell. De skapar genomtänkta lösningar för funktion, rumsliga flöden och identitetsskapande miljöer. Hållbarhet, kvalitet och långsiktiga lösningar är viktiga för Megaron. Deras utgångspunkt är att nå en helhetsbild och lyssna av de visioner som finns.

Vi lyssnar och tolkar behov

Egentligen handlar det vi gör om att visualisera det som kunden söker och att hjälpa och stötta i processen framåt. Genom vår nyfikenhet, kreativitet och vilja att förstå, formger vi hållbara kundanpassade miljöer som stödjer och utvecklar kontoret till en funktionell och estetiskt tilltalande arbetsplats.
I detta ligger beslut som hållbara planlösningar, rumslig flexibilitet, hållbara, miljömedvetna materialval men framförallt formar vi kontoret utifrån de behov kunden har.
Idag fokuserar många företag än mer på profilering och att skapa en arbetsplats som attraherar anställda, kunder och ny arbetskraft, varför kontoret blir ett viktigt redskap i budskapet till omvärlden. I vår roll som arkitekter/inredningsarkitekter är det viktigt att se, förstå och översätta denna profil till ett koncept som blir tydlig i lokalen och som bärs upp av företagskulturen. Därför utför vi alltid ett noggrant analysarbete som är vår utgångspunkt genom hela projektet.
Genom att komma kunden nära lär vi oss det interna språket, skapar större förståelse för de interna processerna samt kan lättare urskilja vari tyngdpunkten i projektet bör ligga.

En kontorsförändring kräver professionellt kunnande

Det handlar sällan enbart om en ombyggnad, ett nytt kontor eller nya möbler, utan tyngdpunkten i projektet ligger snarare i ett förändrat arbetssätt, en förstärkning av företagskulturen och en omtanke om de anställda.
En sådan förändring kräver tid, mod och stöttning med professionellt kunnande, det är sådant som vi kan, och brinner för.
I ett förändrat arbetssätt ligger också ett ökat behov av nya arbetsmiljöer som stöttar arbetet och medarbetarna. Vår devis är att funktion kommer före form men bäst blir resultatet när dessa två möts och skapar flöden, rumsliga funktioner som attraherar och främjar arbetslusten.

Vi lyssnar och tolkar behov

Egentligen handlar det vi gör om att visualisera det som kunden söker och att hjälpa och stötta i processen framåt. Genom vår nyfikenhet, kreativitet och vilja att förstå, formger vi hållbara kundanpassade miljöer som stödjer och utvecklar kontoret till en funktionell och estetiskt tilltalande arbetsplats.
I detta ligger beslut som hållbara planlösningar, rumslig flexibilitet, hållbara, miljömedvetna materialval men framförallt formar vi kontoret utifrån de behov kunden har.
Idag fokuserar många företag än mer på profilering och att skapa en arbetsplats som attraherar anställda, kunder och ny arbetskraft, varför kontoret blir ett viktigt redskap i budskapet till omvärlden. I vår roll som arkitekter/inredningsarkitekter är det viktigt att se, förstå och översätta denna profil till ett koncept som blir tydlig i lokalen och som bärs upp av företagskulturen. Därför utför vi alltid ett noggrant analysarbete som är vår utgångspunkt genom hela projektet.
Genom att komma kunden nära lär vi oss det interna språket, skapar större förståelse för de interna processerna samt kan lättare urskilja vari tyngdpunkten i projektet bör ligga.

En kontorsförändring kräver professionellt kunnande

Det handlar sällan enbart om en ombyggnad, ett nytt kontor eller nya möbler, utan tyngdpunkten i projektet ligger snarare i ett förändrat arbetssätt, en förstärkning av företagskulturen och en omtanke om de anställda.
En sådan förändring kräver tid, mod och stöttning med professionellt kunnande, det är sådant som vi kan, och brinner för.
I ett förändrat arbetssätt ligger också ett ökat behov av nya arbetsmiljöer som stöttar arbetet och medarbetarna. Vår devis är att funktion kommer före form men bäst blir resultatet när dessa två möts och skapar flöden, rumsliga funktioner som attraherar och främjar arbetslusten.

Kontakta oss Besök hemsidan
Kontaktuppgifter Luntmakargatan 15
111 37 Stockholm, Sweden
+46 8 411 88 90
[email protected]

Inlägg skrivna av Megaron Arkitekter

Laddar inlägg

search
search

Vill du spara dina favoriter?

Dina hjärtmarkerade poster sparas bara så länge du har webbläsarfönstret uppe. För att spara posterna till senare, kan du logga in eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Skapa konto Logga in