När: Dec 15 2020, 13:00-14:00
Plats: Online

Demo av det Digitala klassrummet - på riktigt!

Nytt tillfälle för efterfrågad demo 15/12

Webbinarium Spara

Vi visar hur din organisation kan fortsätta leda utbildningar i klassrumsmiljö som t.o.m kan vara bättre än i det fysiska rummet.

Demon passar dig som användare eller ansvarig av klassrum. Alla har möjlighet att synas och höras i demon för att likna det fysiska klassrummet.

Detta nya virtuella klassrum ska användas för bland annat utbildning, introduktioner för personal och andra globala möten.

Denna lösning tillåter utbildaren att fortsätta röra sig i klassrummet, att ha god ögonkontakt med samtliga åhörare, enkelt presentera och samarbeta på White board. Lösningen är skalbar från 6 upp till 254 personer.

Rummet utgår från lärarens behov. En bekvämare lärare/utbildare ger mer engagemang och bättre utbildning!

Önskar du mer information klicka här!

Fysiskt på plats i klassrummet befinner sig i denna demo Informationstekniks Fredrik Goliats & på distans även Annie Petersson.
Från klassrummet kan de med hjälp av ett antal kameror visa hur rummet ser ut för dem som lärare samtidigt som du deltar i lektionen virtuellt.

Allt du behöver är en webbläsare (Chrome eller Firefox) och gärna ett headset för bästa upplevelse.


Vi går igenom

  • Klassrummets utformning
  • Presentation
  • Whiteboard
  • Tysta frågor
  • Polls
  • Dela upp gruppen
  • Elevs presentation
  • Statistik efter utförd lektion

Anmäl dig på länken nedan

Boka din plats, i vår demo-miljö har vi 11 platser.

Onsdag 15/12, vi öppnar kl 13.00 för att testa av ljud och kamera, demon startar kl 13.15 och tar 45 minuter.


Anmäl dig här