När: Tisdag Apr 26 - Maj 31 2022, 17:00-18:00
Plats: Online

Diplomkurs Cybersäkerhet för ledare - Distansutbildning

Startgaranti 26 april!
Diplomkurs Cybersäkerhet för ledare

Utbildning Spara

Diplomkurs Cybersäkerhet för ledare på distans 6 veckor

När en organisation drabbas av en cyberattack slår det direkt mot verksamheten och det är därmed inte längre enbart en IT-fråga. Med en relevant och genomtänkt skyddsnivå, god förberedelse och träning kan du dock hjälpa din organisation bli mer motståndskraftig och effekterna av en cyberattack kommer därmed bli mindre kännbara. Lexicon vill med denna utbildning ge dig den grundkunskap du som ledare behöver för att kunna förbereda organisationen och kunna agera i händelse av en cyberattack.

Genom denna Diplomkurs i cybersäkerhet på distans erbjuder Lexicon en högkvalitativ kurs som genomförs under sex veckor med en blandad lärform.

Fördelarna med distansundervisningen är många, bland annat:
Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån andra aktiviteter.
Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och utan påverkan på miljön.
Via vår portal Learnifier ges du tillgång till ett utbildningsprogram bestående av lärarledda webinarier (MS Teams), förinspelade filmer, övningsuppgifter och test. Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt med olika fokusområden.

1. Hotbilden och hur den den kan drabba ditt företag
2. Att utgå från risk
3. Lagar, regelverk och standarder
4. Attacker och skydd
5. Attacker och skydd (fortsättning)
6. Cybersäkerhetsförmågan och krisberedskap

Dessutom har vi samlat ett lärarteam som är ett av landets främsta experter inom cybersäkerhet.