När: Apr 21 2022, 10:00-11:00
Plats: Online

Hot på internet – vanliga angrepp och hur du skyddar dig

På senare tid har det skett en ökning av så kallade phishing-mail, det vill säga mail som skickas för att komma åt obehörig information. Dessa mail utger sig för att komma från en betrodd avsändare och det kan vara svårt att avgöra skillnaden mellan äkta mail och phishing-mail.

I detta webinar går vi igenom phishing och andra sofistikerade bedrägeriförsök och hot – och hur du kan skydda dig mot dem.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG

Webbinarium Spara