När: Apr 20 2021, 13:30-16:30
Plats: Online

Kurs i Hjärnsmart ledarskap

Ta del av hjärnforskning och konkreta verktyg som lyfter ditt ledarskap till nästa nivå, och som ger dig ökad trygghet och säkerhet i din chefsroll.

Webbinarium Spara

Led optimalt i linje med ny forskning

En vetenskapligt baserad kurs som är lätt att ta till sig och som innehåller många aha-upplevelser, hög igenkänning och konkreta verktyg. Med värme och humor går vi igenom hur du som chef kan agera utifrån hjärnans förutsättningar så att du kan samarbeta med hur vi människor faktiskt fungerar.

Du får en ny utgångspunkt för ditt ledarskap med en praktisk bruksanvisning i fickformat för oss människor i din hand. Den har du nytta av i alla relationer och möten med medarbetare, kunder, leverantörer och andra.

Lyft ditt ledarskap till nästa nivå

Genom hjärnforskning och psykologi får du förklaringar till vad som händer med oss människor vid bland annat stress, missförstånd, negativa besked och förändringar samt verktyg för att hantera dessa situationer.

Få förklaringar till varför vi lättare dras till det negativa och hur du kan vända på negativa tongångar. Med förståelse för vad som styr gruppens sätt att fungerar kan du få en grupp att samverka bättre. Lägg därtill många konkreta verktyg för att kunna hantera olika situationer på ett professionellt och säkert sätt.

Dessa verktyg är lätta att direkt börja använda i vardagen och fungerar både i samtal, möten, telefon och i skrift. Du kan applicera dem både när när du möter en enskild person eller en hel grupp.

När du vet vad som händer, varför och hur du kan hantera olika situationen minskar din stress. Du agerar både mer empatiskt och mer professionellt.

Webbinarierna äger rum 20/4 och 5/5 2021 respektive 13/10 och 27/10, kl 13.30-16.30. Du bör kunna medverka vid båda tillfällena som ingår i den kursstart du anmält dig till. Begränsat antal platser – säkra din idag!

Läs mer och anmälan: https://chefakademin.se/kurser/hjarnsmart-ledarskap/