När: Torsdag Nov 11 - Nov 12 2021, 11:00-17:00
Plats: Online

Nordic Workplace 2021

IFMA Sverige arrangerar Nordic Workplace den 11 och 12 november där dagarna bjuder på inspiration, kunskap och dialog inom de mest aktuella FM-områdena just nu. Nytt för i år är fördjupningsdagen med interaktiva fokusgrupper där vi har möjlighet att nätverka, utbyta kunskap och samskapa med branschkollegor.

Konferensen bygger vidare på temat ”BUILDING THE FUTURE – CREATING A SUSTAINABLE WORKLIFE” och fördjupar oss ytterligare i de alltjämt aktuella områdena med nya intressanta vinklingar. Fokus för i år är områdena Digitalisering, Hälsa & Välmående, Miljömässig Hållbarhet samt Attraktiv Arbetsplats.

Anmäl dig här för att säkra din plats!

Webbsändning Spara

Dag 1: Keynotes och panelsamtal

Dagen innehåller keynotes speakers; Yvette Watson, Phi Factory, Gustav Molnar, Diwo, Lena Lid Falkman, Stockholm School of Economics, Erik Herngren, Kairos Future, Nathalie Perrier, Planon – Schneider Electric samt flertalet panelsamtal inom områdena Digitalisering, Hälsa & Välmående, Miljömässig Hållbarhet samt Attraktiv Arbetsplats. Under dessa direktsända panelsamtal samlar vi en rad experter som fördjupar sig i ämnet.

Datum: 11 november
Tid: 11.00 – 17.00

Se promo-videon nedan för en inblick i vad en av talarna, Nathalie Perrier - Schneider Electric & Planon Software, kommer att presentera under konferensen. Detta får inte missas!

Dag 2: Fördjupningsdag

Vi har lyssnat på alla våra medlemmar som önskat sig ännu mer nätverkande och kunskaps/erfarenhetsutbyte i Nordic Workplace-programmet, och därför har vi lagt in en ytterligare dag till årets Nordic Workplace-konferens. Under denna andra dag fördjupar vi oss ytterligare i fokusområdena Miljömässig Hållbarhet, Digitalisering, Hälsa & Välmående, samt Attraktiva Arbetsplatser, och vi gör det tillsammans via Teams.

Varje pass inleds gemensamt med kortare inspirationspresentationer och sedan delas upp i mindre fokusgrupper med möjlighet att nätverka, utbyta kunskap och samskapa med branschkollegorna inom respektive fokusområde. I slutet av varje pass samlas alla igen i helgrupp och summerar kort från diskussionerna.

Den här dagen ses som ett startskott för fokusgrupper inom IFMA Sverige och planen är att fortsätta med fokusgrupperna även efter konferensen. Den här möjligheten till nätverkande och samskapande vill du verkligen inte missa!

Datum: 12 november
Tid: 11.00 – 17.00

Anmäl dig här för att säkra din plats!