När: Feb 17 2022, 16:00-16:30
Plats: Online

Samtal med GoToWork 2022, del 1 – Multinationell

Karin Ståhl, grundare & VD GoToWork, i samtal om arbetsliv, arbetsplats och arbetssätt med inbjudna experter. Del 1 av 5 handlar om arbetstrenden ”multinationell”.

Webbinarium Spara

Livesändning: Samtal med GoToWork 2022, del 1 – Multinationell
Samtalsgäster:
- Emelie Fågelstedt (digital strateg & medgrundare av Svenska Nomader)
- Tim Oldman (grundare & VD Leesman)
- Maria Svensson Wiklander (medgrundare av The Remote lab samt Gomorron Östersund)
Dag: torsdag 17 februari
Tid: 16:00–16:30
Pris: gratis – boka din plats!
Plats: digital livesändning

Världens länder knyts allt närmare varandra. I dag när information i hög grad är direkt och tillgänglig, sker detta ännu snabbare. Arbetsplatser och dess utveckling är till mångt och mycket en global företeelse, men med många kulturella skillnader. I så väl stora som små organisationer görs ansträngningar för att till exempel harmonisera allt från riktlinjer och policys till arbetssätt och arbetsplatser. Hur kommer anställningsformer förändras i en tid av gränslöst arbete? Vilket stöd behöver ledare och medarbetare? Vilka krav på öppenhet och informationsdelning kommer ställas?

Boka din plats!