När: Nov 10 2021
Plats: Online

Samtal med GoToWork del 5 – organisering

GoToWork presenterade fem arbetstrender för år 2021 (1- hållbar utveckling, 2 - arbeta varsomhelst, 3 - kompetensutveckling, 4 - inkludering, 5 - organisering). Varje trend har genererat i fem fristående samtal som sänds live. Nu har vi kommit till det sista trendsamtalet – organisering.
Som vanligt bjuder vi in två kunniga gäster till samtal med Karin Ståhl, VD och arbetsplatsstrateg på GoToWork. Samtalen sänds live direkt från studion i Stockholm, den 10 november kl 16:00-16:30. Ta del av 30 lärorika minuter – boka din plats här!

Webbinarium Spara

Om samtal 5 – organisering

Ibland svänger pendeln fort mellan ytterlägena. Det som hände våren 2020 kom vi att kalla såväl världens största hemarbetsexperiment som världens största digitaliseringsexperiment. Flera röster sa tidigt; ”Det som händer nu kommer att ligga till grund för nya sätt att organisera oss”.

Vi kommer att se nya organisationsformer, helt olika de vi är vana vid. Vi såg en snabb omställning från här-arbete till där-arbete. Vi såg en snabb stigande grad av användande av digitala verktyg. Men vi såg egentligen inga gigantiska steg när det gäller sätten att arbeta. Vi tog våra invanda arbets- och mötesformer och förlade dem till virtuella rum. I stället för att mötas IRL (in real life) sågs vi IVL (in virtual life). Det blev digitisering – inte digitalisering.

Anmäl dig

10 november kl 16:00. Reservera din plats här