När: Sep 1 2021, 14:00-14:45
Plats: Online

Samtal om den nya tidens kontor!

De kommande åren kommer arbetslivet att transformeras. De traditionella kontoren kommer att förändras till att bli mer av mötesplatser istället för arbetsplatser. Så långt verkar de flesta vara överens. Men vad betyder det konkret? Hur kan vi utforma och möblera kontoren för att möta de nya behoven? Matting, som utvecklar hållbara och flexibla koncept för kontor och hemarbetsplatser, bjuder in till samtal där vi resonerar och samtalar med kunniga personer inom området.

​Välkomna!

Anmäl dig här

Webbinarium Spara