När: Maj 30 2022, 09:00-10:30
Plats: Lexicon, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Seminarium: Upplev möjligheterna med Teams

Välkommen till Lexicons kostnadsfria seminarium, som ger dig en god inblick i möjligheterna med Teams. Du får en grundläggande dragning i Teams utifrån verksamhetsnyttan. Vi visar praktiska exempel på användningsområden vid samarbete och kommunikation. Vi berättar också om egna erfarenheter och best practice vid en övergången till Teams. Vad krävs för att skapa en produktiv samarbetsplattform och lyckas med förändring av arbetssätt? Njut av en god frukost i våra fina lokaler och avsätt en timme för inspiration!

Anmäl dig på vår hemsida

Seminarium Spara

Utbildningsmål och målgrupp

Syftet är att du ska få en bättre inblick Teams och förstå hur det kan öka affärsproduktiviteten.
Seminariet lämpar sig väl för beslutsfattare och andra som står inför ett införande av Teams, eller har infört Teams, men behöver skapa en bättre struktur.
OBS! Max 2 deltagare från samma företag (för att ge plats åt fler). 

Innehåll

  • Överblick Teams.
  • Skapa nya team.
  • Allmänna och privata kanaler.
  • Rekommendationer gällande inställningar och struktur.
  • Inlägg och chatt – när använda vad?
  • Filhantering i Teams – vad ska sparas var?
  • Kopplingar till andra program som exempelvis Planner, OneNote, intranät m.m.
  • Tips att tänka på för ett lyckat införande av Teams.