När: Feb 16 2021, 09:00-12:00
Plats: Online

Utbildning: Effektiva digitala möten

Praktisk utbildning med konkreta tips!
Över hälften av alla som är med på ett möte idag vet i efterhand inte vad som bestämdes. En majoritet av de som leder möten saknar själva helt utbildning för uppgiften.

Välkommen till en aktiv och engagerande utbildning för dig som vill förbättra dina digitala möten!


Webbinarium Spara

Lär dig att leda effektiva digitala möten

Teams, Zoom, Skype och andra verktyg gör det möjligt för oss att mötas digitalt och antalet digitala möten ökar. Samtidigt saknar många den sociala kontakten med sina kollegor. Även om allt, rent tekniskt, fungerar bra börjar allt fler att tröttna på att sitta framför en skärm och vill på nytt uppleva mänskliga möten.

Teori & praktik

Under den här halvdagsutbildningen får du lära dig konkreta metoder för att skapa effektiva, inkluderande och bra möten mellan människor. Teori varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Genom att du själv får testa flera olika digitala verktyg och metoder lär du dig grunderna för att själv våga använda dessa på dina möten.

Innehåll
Baserat på den senaste forskningen får du bl.a.
- Fem nycklar till ett effektivt möte
- Inkluderande möten - så får du alla att komma till tals
- Verktyg & metoder för kreativa digitala möten

- Konkreta tips, checklistor och metoder
- Individuell handlingsplan för att själv planera och genomföra digitala möten
- Erfarenhetsutbyte och nätverkande i mindre grupper

För vem?

Den här utbildningen är anpassad för dig som leder digitala möten. De verktyg och metoder som presenteras kan användas i både privat näringsliv och inom offentlig sektor.

Är du främst deltagare på digitala möten har du också stor nytta av utbildningen. Ett effektivt möte är ett samspel mellan mötesledare och mötesdeltagare. Du får egen reflektion och konkreta tips till direkt nytta.

Tips, metoder och checklistorna i utbildningen är oberoende av vilket mötesverktyg ni använder. Du har nytta av utbildningen oavsett om du använder Teams, Zoom, Skype eller annan lösning.

Mer information och anmälan

Priset för utbildningen är 1 995kr exkl. moms per person som betalas med kort vid anmälan eller via faktura.

Utbildningen kan också beställas i sin helhet till ditt företag eller organisation och anpassas då efter era behov och önskemål.