När: Måndag Apr 25 - Apr 29 2022, 08:30-09:30
Plats: Online'

Välkommen till frukostföreläsningsveckan FEM-I-RAD 25-29 april tillsammans med talarförmedlingen TALARNAS och några av våra utvalda profiler!

Under vecka 17 ställer vi fem av våra mest aktuella talare längst fram, varje morgon kl. 08.30, för att de ska kunna ge sina bästa tips kring hur vi alla kan bli bättre på att hantera förändring, kris/oro och hur man på ett tryggt och handfast sätt kan leda sig själv och andra.

Du kommer att få möta David Stiernholm, Anja Pärson, Shahrzad Kiavash, Jana Söderberg, Kristina Hagström Ilievska & Frida Boisen.

Webbinarium Spara

Välkommen till frukostföreläsningsveckan FEM-I-RAD!

När vi precis hade andats ut efter pandemin så drabbas världen av ännu mer osäkerhet. Vi påverkas alla av det som händer runt omkring oss men hur kan vi i tider av oro och förändring ändå leda oss själva och andra framåt. Nu behöver vi kraft och energi, men framför allt konkreta verktyg, som kan hjälpa oss rikta fokus rätt så vi har ork att göra det som förväntas och behövs av oss.

Därför har vi för denna inspirationsvecka valt ut talare som ur olika vinklar och aspekter kan prata om ett ämne som berör oss alla nämligen: FÖRÄNDRING, HUR HANTERA ORO/OSÄKERHET OCH SJÄLVLEDARSKAP.

Under vecka 17 ställer vi fem av våra mest aktuella talare längst fram, varje morgon kl. 08.30, för att de ska kunna ge sina bästa tips kring hur vi alla kan bli bättre på att hantera förändring, kris/oro och hur man på ett tryggt och handfast sätt kan leda sig själv och andra. Du väljer. En eller två eller alla föreläsningar.

Föreläsningarna är kostnadsfria.

Anmäl dig till Talarnas Fem-i-Rad här.