Hjärnsmart arbete®

Finns det något som heter Hjärnsmart arbete®? Ja, om vi med det menar ett sätt att arbeta som tar hänsyn till vår hjärnas grundläggande behov. Ett sätt som inte dränerar oss på energi, utan tillför energi. Och som ger alla möjlighet att prestera på topp, när så behövs. För att kunna arbeta hjärnsmart behöver vi kunskap om vad hjärnan behöver, och hur vi tillfredsställer behoven.

Spara

Vi behöver också besitta en stor portion av självledarskap för att agera därefter. Lyckas vi så uppnår vi både god hjärnhälsa och hållbara medarbetare. Ett verktyg som kan vara till hjälp är att ställa om till aktivitetsbaserat arbetssätt. Hur hänger det ihop? Och var finns då medarbetaren i arbetsplatsförändringen?

Att arbeta hjärnsmart

The Healthy Mind Platter av David Rock och Dan J. Siegel, eller den mentala hälsotallriken som den svenska översättningen lyder, borde kunna ses som en guidebok över hjärnans behov, och vad vi kan göra för att tillgodose dem. Boken gavs ut år 2011 och dess sju kapitel förklarar vart och ett de olika tillstånd som vi ska eftersträva att vår hjärna uppnår, varje dag. Alla fakta om ”hjärnans behov” presenterade i detta kunskapsinlägg har källa: The Healthy Mind Platter

Hjärnans dagliga behov för att må bra (enl. The Healthy Mind Platter)

  • Fokus och koncentration
  • Lek och kreativitet
  • Samvaro och umgänge
  • Reflektion
  • Slappa och chilla
  • Sömn
  • Fysisk aktivitet

Effekter av Hjärnsmart arbete®

Fokuserat och koncentrerat tänkande och arbete skapar djupare samband i hjärnan. Lek och kreativitet skapar nya kopplingar i hjärnan. Genom att umgås med och vara tillsammans med andra, så aktiveras och förstärks hjärnans relationer. Stunder vi avsätter till tid för egen reflektion och egen eftertanke förbättrar integrationen i hela hjärnan. Att låta tankarna vandra oplanerat, som när vi slappar och chillar, hjälper hjärnan att ladda om. När vi sover ges hjärnan möjlighet till återhämtning. Och fysisk aktivitet och rörelse stärker hjärnan så att nya hjärnceller skapas. Alla fakta om ”hjärnans behov” presenterade i detta kunskapsinlägg har källa: The Healthy Mind Platter

Det är lätt att glömma att vår hjärna behöver allt detta, varje dag. Hur gör du? Använd punktlistan ovan som en checklista och fundera över om du behöver ändra hur du planerar dina dagar.

Koppling till aktivitetsbaserat arbete

Hur hänger hjärnans behov ihop med aktivitetsbaserat arbete? Kopplingen är enkel: Hjärnsmart plus aktivitetsbaserat är lika med sant. Om vi gör det rätt. Nyckeln till en bra aktivitetsbaserad arbetsplats är att den erbjuder en hög grad av variation i zoner och möblering, och samtidigt är planerad utifrån just den egna verksamhetens krav på stöd. Arbetsplatsen ska vara så bra att du se den som ett verktyg som hjälper dej att arbeta smart och att du uppnår ett flyt i arbetsdagen. Ett sätt att tänka är att se det du ska göra under dagens om ett pärlband av aktiviteter. Att du startar, genomför, avslutar och stänger dem, aktivitet efter aktivitet. Att du mellan varje aktivitet skiftar fokus, och här kan du till exempel välja att byta plats eller göra något annat fysiskt som hjälper dej att ställa om.

En bra aktivitetsbaserad arbetsplats ska erbjuda en så god variation av zoner och platser att den stöder dej att tillgodose hjärnans behov.

Hjärnsmart och aktivitetsbaserat kan vara en "perfect match"

Självledarskap som verktyg

Att leda sej själv för att uppnå Hjärnsmart arbete® betyder att var och en kan planera och ta ansvar för både det individuella arbetet som ska utföras och det gemensamma arbete som också är en del av arbetsdagen. För att uppnå ett flyt i arbetsdagen som gör att vi mår bra och trivs på arbetet, så behöver vi förstå hjärnans behov (enl. The Healthy Mind Platter). Vi behöver se arbetsplatsen och självledarskapet som verktyg och hur dessa kan användas. Och slutligen behöver vi aktivt använda dessa kunskaper och leda oss själva och våra kollegor. Då uppnår vi ett hållbart medarbetarskap.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg