Novus-undersökning: Distansarbetet fungerar bättre än väntat men kontoret är saknat

Färsk Novus-undersökning om svenskars inställning till distansarbete, med kommentarer från Kairos Future om Framtidens Arbetsliv efter coronakrisen.

Spara

Färsk undersökning bekräftar att coronakrisen snabbar på digitala omställningen

Hur förändras ett samhälle i grunden? Svaret är att det oftast sker efter en djup kris. Vi har sett det tidigare i historien och nu görs jämförelser av Covid-19-krisens djup med den vi hade på 30-talet. Vi pratar om skiften likt det som skedde när bondesamhället blev industrisamhället som sedan blev tjänstesamhället. Den digitala omställningen med krav på social distansering har både tvingat och lärt oss att arbeta och leva nytt och dra nytta av digital teknik på ett helt nytt sätt.

En färsk Novus-undersökning, som Office Management har genomfört, bekräftar att krisen kan komma att snabba på förändringen. Nästan hälften av svenskarna tycker det fungerar bättre än väntat att arbeta hemifrån. En tredjedel av hemmajobbarna tycker dessutom inte att de märker någon skillnad mot att vara på jobbet utifrån ett effektivitetsperspektiv. Möjliggöraren är digital teknik och samarbetsplattformar som exempelvis Teams och snabb uppkoppling som gör det enkelt att chatta, dela dokument, dela skärm och genomföra möten med videoteknik.

Kairos Future pratar om Det självgående nätverksamhället

Många funderar nu på om krisen vi just befinner oss i kommer förändra samhället och skynda på omställningen till en ny industrialiseringsvåg och sättet vi arbetar på. Mats Olsson på Kairos Future menar att denna kris är enormt mycket större än finanskrisen på 90-talet, de tapp som syns till exempel på oljepriser är historiskt låga och det gäller även många andra indikatorer. Så allt pekar på att denna kris kommer vara den som leder till en ny industriell våg som man inte riktigt vet namnet på.

Just nu befinner vi oss i tjänstesamhället och en våg som präglats av information och kommunikation som främsta drivkrafterna. Den nya vågen kommer vara mer digitalt avancerad och på ett naturligt sätt rymma smart teknik som AI. Ett arbetsnamn som vi har för den nya vågen är ”Det självgående Nätverksamhället”, berättar Mats Olsson vidare.

Digifysiskt är det nya normala

Detta är ett digifysiskt samhälle där man omvärderar traditionella sätt att mötas, arbeta och kommunicera. Det handlar inte om att enbart leva i en digital värld, vi ska dra nytta av den på bästa sätt för att förbättra vår livsstil, effektivisera vårt sätt att utföra arbetet och kanske mest av allt spara miljön.

Mötesteknik har blivit hårdvaluta. Digitala plattformar kommer behövas för att fungera i den nya eran, betonar Mats och berättar om en undersökning som genomförts i nätverket runt Kairos Future.

Undersökningen visar att Coronakrisen har snabbat på digitaliseringstakten i alla åldrar och branscher och det möjliggör ju för många fler att faktiskt utföra sitt arbete digitalt och på distans. Det finns en öppenhet att prova nya tekniker och Mats tänker då inte minst på vården.

AI, hållbarhet, krisberedskap, gig-ekonomi, gränslöshet och självledarskap är ord som kommer fram när man talar om den nya marknaden och det moderna arbetslivet.

Vi vet väldigt lite om hur länge den här krisen kan pågå, men jag tror att alla förbereder sig nu på att hålla den sociala distansen under det kommande året och då behöver vi investera i digitala plattformar för att klara av detta i längden och i den nya eran av normalitet, poängterar Mats.

En viktig trend är flexibla samarbeten

Novus-undersökningen visar att det fungerar alldeles utmärkt att arbeta på distans med tillgänglig teknik, men att det verkar vara just flexibiliteten att varva mellan det digitala och fysiska kontoret som ger en bra arbetsmiljö långsiktigt. Man ska komma ihåg att svaren baseras på en målgrupp som har arbetat på distans i ca 4 veckor när de undersöktes.

Resultaten är föga förvånande med tanke på att ett flexibelt arbetssätt med minskat resande är en stark trend när framtidens arbetsliv målas upp. Drivkraften verkar vara en förbättrad arbetsmiljö som gör det enklare att få ihop livspusslet för individen, men även miljömedvetenhet där mindre resor sparar utsläpp, kostnader och tid.

Men det går inte heller att bortse från att många saknar tillgången till en ordentlig ergonomisk arbetsplats med skrivbord, skärmar och tillgång till skrivaren när distansarbetet blir permanent som under pandemin. Och den sociala samvaron, småsnacket med kollegorna och att kunna lösa enklare uppgifter i ett samtal över skrivbordet eller vid kaffemaskinen.

Fakta om Novus-undersökningen

  • Novus har genomfört 1132 intervjuer.
  • 68 % av de som undersökts uppger att de arbetar helt eller delvis på distans när undersökningen genomfördes.
  • Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg