Arbetsplatsen genom en lins

En bild säger mer än tusen ord. En bild ljuger inte. Till skillnad från ord så lindar en bild heller inte in verkligheten i bomull. En bild visar hur saker och ting verkligen är. Därför är kameran ett utmärkt redskap för att få förståelse för hur vår arbetsmiljö egentligen ser ut för någon som hunnit bli hemmablind.

Spara

Synliggöra stöket

Arkitekter använder ofta kameran som ett sätt att ta minnesanteckningar från ett platsbesök. Bilderna visar ofta, förutom hur lokalen rumsligt ser ut, hur rörigt och stökigt det är på många arbetsplatser. Många halvdana lösningar som gjorts temporärt på grund av tidsbrist eller platsbrist blir efterhand det nya normala. En kaffestation mitt emot en återvinningsstation, en massagestol bredvid en halvvissen växt i trapphuset eller ett upplag av kartonger i ett hörn. Alla de där sakerna som man slutar att uppmärksamma när man ser dem varje dag blir uppenbara på bild. Att se sin arbetsplats genom kamerans oförlåtande lins gör att saker som tidigare känts självklara och oproblematiska plötsligt blir synliga.

Effektivt nyttjande av ytor

Att fotografera sin arbetsplats rätt upp och ner en helt vanlig tisdagsförmiddag kan ge svaret på vilka resurser som finns men inte utnyttjas eller som används på helt fel sätt. Med tanke på att varje kvadratmeter kostar dyra pengar blir det självklart att ytan bör nyttjas effektivt. Att betala lokalhyra för att förvara kartonger med gammalt skräp i eller den där massagestolen som aldrig används är slöseri både med pengar och yta. Kanske alla de stora bokhyllorna med pärmar som används på sin höjd en gång om året skulle passa bättre i ett förråd med lägre hyra så att de dyra kvadratmeterna på kontoret kan nyttjas på ett bättre sätt.
Det kan till exempel visa sig att det inte alls är större lokaler som behövs utan att den upplevda trångboddheten bara är ett resultat av undermålig rensning och städning. Det kanske inte är så trångt som det upplevs om man bara får en annan syn på sin omgivning och ser till att rensa i röran.

Beläggning

Förutom att synliggöra behovet av rensning och städning på arbetsplatsen så kan även ögonblicksbilderna ge en antydan om i vilken grad skrivborden på arbetsplatsen utnyttjas. För att få tillförlitliga siffror på beläggningen behöver självklart en ordentlig beläggningsmätning göras men ofta kan man få en fingervisning om hur den ser ut bara genom att titta på bilderna.

Ta ett varv på arbetsplatsen med kameran, det kommer att öppna upp dina ögon!

Arbetsplatsen genom en lins

  • Fotografera din arbetsplats rätt upp och ner en helt vanlig vardag.
  • Analysera det som tydliggörs på bilderna. Allt är oförlåtligt i fokus.
  • Synliggör behovet av rensning och städning på arbetsplatsen kanske i en workshop gemensamt.
  • Hantera åtgärderna tillsammans för ökad trivsel.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg