Kontoret och Covid-19

Vi genomgår alla just nu en av de snabbaste, största och mest långtgående förändringarna i modern tid. Covid-19 digitaliserade svenskt arbetsliv på en vecka. Det får konsekvenser för våra arbetsplatser på både kort och lång sikt.

Spara

Konsekvenser just nu

Vi hör och ser samma saker överallt; generellt finns det en förväntan att arbeta två dagar i veckan hemifrån. Vi ser också tydligt en tro på att kontorets framtida roll blir ännu mer av en mötesplats, en plats för dialog, samarbeten och inte minst en plats att bygga gemensam kultur. Detta kommer påverka utformningen av kontoret, på både kort och lång sikt.
Åtminstone fram till att ett vaccin har hittats gäller fysisk distansering och fokus på hälsa. Vi kommer troligen ha med oss dessa beteenden i lång tid framöver. Vi har lärt oss hur vi ska undvika smitta i grunden, det tar vi med oss.
Digitaliseringen av vårt arbetsliv har pågått länge, men det har inte gått särskilt fort. Sen kom Covid-19 och då gick det på någon vecka. Digitaliseringen och självklarheten i att kunna jobba hemifrån påverkar redan våra arbetsplatser.

När allt fler kommer tillbaka till kontoret – här är några tips

  • Nya möjligheter till möten. Tänk över vilka möten som måste ske bakom en stängd dörr. Skapa mötesplatser och möjligheter till samarbete i en rymlig öppen yta.
  • Rigga fler platser anpassade för digitala möten, exempelvis ordentligt avskärmade skrivbord, externa skärmar i alla smårum, köp in brusreducerande headset, osv.
  • Testa nya mjukvaror för möten och workshop – det kommer nya hela tiden. Våga prova!
  • Ge dina anställda möjlighet att förbättra sina hemarbetsplatser, t.ex. genom att erbjuda ergonomisk arbetsstol, extern skärm och ett tangentbord.
  • Schemaläggning eller bokning av närvaro på kontoret kan vara en lösning. Tänk dock på att utan möjlighet till spontana möten finns det en risk att kreativiteten får lida.
  • Identifiera utmaningar, på individnivå kan de vara väldigt olika.
  • Erbjud större möjlighet till valfrihet för individen; avstånd, förläggande av arbetstid, inte åka i rusningstrafik, inte vara i ett litet trångt rum tillsammans med andra, möjlighet att välja ett eget rum vid behov.
  • Att möblera med större distans. Glesa ut antalet stolar i konferensrummen. Skapa större avstånd mellan skrivborden, och där det inte går, använd skärmar. Kom dock ihåg att skärmar i sig är ett effektivt hinder för samarbete och dialog. Placera med omsorg!

Slutligen: detta är en stor fråga. Om du inte vet vad eller hur du ska göra, eller känner dig osäker – ta hjälp av ett proffs!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg