Modernt arbetssätt - skrivbord med musmatta är inte svaret på jobbdrömmen

Kontoret som vi idag känner till det är på väg att förändras. Både som ord och plats. Trender lutar åt att många företag med dyra hyror inne i storstäderna kan komma att vilja ha mindre och billigare lokaler. Coronapandemin har bevisat att distansarbetet är både tekniskt möjligt och kan upplevas effektivt. Vad har man då sett i undersökningar?

Spara

En ny arbetsmarknad växer fram!

Guldklockans tid för lång trogen tjänst är över. En arbetsmarknad som tidigare var designad för förutsägbarhet med fast anställning och stämpelklocka bevakad av industrialismens tidsstudiemän har suddats ut. Idag när distansarbetare tagit plats behöver vi vänja oss vid en framtid som är flexibel. Enligt en undersökning av Manpower 2017 konstaterades att 9 av 10 svenskar kan tänka sig att ”gigga” i framtiden. Att gigga innebär helt enkelt att ta ett frilansuppdrag eller ett tillfälligt jobb. Termen gig är lånad från musikbranschen där det refererar till spelningar. I ett friare arbetsliv där man bevisligen kan jobba var som helst, när som helst, behöver vi även skapa kreativa arbetsplatser. Platser där kompetenser och nätverk möts och utvecklas genom idéutbyte och samhörighet (SR 2020).

Kontoret som vi kände till det är förändrat

Trenderna lutar åt att många företag med dyra hyror inne i storstäderna kan komma att vilja ha mindre och billigare lokaler. Man kan komma att ha kvar adressen i innerstan för ett symbolvärde, men att kontoret däremot kommer ses mer som mötesplatser. Coronapandemin har bevisat att distansarbetet är både tekniskt möjligt och kan upplevas effektivt (SR 2020).

I en framtid är inte en timmes flex här-o-där, löneförmåner och ett skrivbord med musmatta svaret. Framtiden byggs snarare på frihet, flexibilitet och variation. Ena dagen på cykeln, nästa i soffan och så lite höftmailande på promenaden genom stan. Däremellan behövs en fast plats att gå till för att utföra lite arbete

Vi ser en tydlig förändring på hur vi vill jobba framöver

Utifrån rådande pandemi har distansarbete mer eller mindre blivit en vardag för alla och arbetsplatsen har flyttat hem. Många vittnar om att de i distansarbetet blivit mer effektiva. I en studie utförd av ekonomiprofessorn Nicholas Bloom visar att folk är 13 % mer produktiva i hemarbete (svt, 2020). Vidare kan man utläsa i en annan rapport att två av tre gillat att jobba hemifrån under coronapandemin.

I samma undersökning från undersökningsföretaget Netigate uppskattar de att en miljon människor fortsatt kommer att jobba hemifrån efter smittspridningen upphört (arbetsskydd.se 2020). Vi kan därmed se en tydlig förändring i hur vi vill jobba framöver även efter smittspridningen. Att fullt ut ta eget ansvar för sin ekonomi, tid och hälsa betyder att man som arbetstagare har en hel del annat än själva jobbet framför sig.

Hemarbete, gränser flyter ihop.

Det är inte endast positiva rubriker med hemarbetet. Hemarbetet gör att gränser flyter ihop, otydlighet, brist på återkoppling och försämrad kontakt med medarbetare är några av de negativa effekter som man upplevt i hemarbetet.

Novus har i en undersökning, på uppdrag av TCO, visat att en av fyra tjänstemän har svårt att skilja mellan arbete och fritid. Många i dagens arbetsliv känner stort ansvar och engagemang i sina åtaganden. När målsättningar är diffusa och bristen på återkoppling blir påtaglig skapas så även en osäkerhet i det arbete man utför. Det blir svårt att veta ifall man utfört det man ska göra och många lägger för stor vikt på sina axlar. Effekten av detta är långa arbetsdagar som följd av att man kan utföra arbetet när som helst på dygnet. Som en följd visar Previa att den psykiska ohälsan ökar. Detta tros bero på mindre feedback och avsaknad av sociala sammanhang (svd.se 2020).

Nya arbetssätt kommer att ställa nya krav på våra arbetsplatser.

När vi ser över rådande situation och siar om framtiden, kan vi konstatera en sak. Det kommer aldrig bli som det var. Inte minst gäller det för kontoret. Vi behöver anpassa våra arbetsplatser efter våra arbetssätt och inte tvärtom. Vi behöver inse att kontoret inte längre är vår enda arbetsplats. Vi behöver anpassa oss till en ny vardag, där arbetsplatserna är mötesplatser. Platser där erfarenheter och kompetenser ges möjligheten till att mötas. Platser där vi har utrymme att skapa. Platser där vi tillåts att växa.

Källor

Arbetsskydd. 2020. Majoritet positiva till hemarbete.
Läs mer

Sveriges Radio. 2020. Framtidens kontor efter corona
Läs mer

Svenska Dagbladet Näringsliv. 2020. Hemarbetet gör att gränser flyter ihop.
Läs mer

Netigate undersökning bakom majoritet positiva till hemarbete
Läs mer

Undersökning om gig-ekonomin från ManpowerGroup. Nio av tio svenskar kan tänka sig att “gigga”
Läs mer

  • Novus undersökning, på uppdrag av TCO, visat att en av fyra tjänstemän har svårt att skilja mellan arbete och fritid.
  • Previa visar att den psykiska ohälsan ökar. Detta tros bero på mindre feedback och avsaknad av sociala sammanhang
  • Studie utförd av ekonomiprofessorn Nicholas Bloom visar att folk är 13 % mer produktiva i hemarbete
  • Netigate uppskattar de att en miljon människor fortsatt kommer att jobba hemifrån efter smittspridningen upphört (arbetsskydd.se 2020)
  • Undersökning om gig-ekonomin från ManpowerGroup. Nio av tio svenskar kan tänka sig att “gigga”

Relaterade inlägg

Laddar inlägg