Val av arbetssätt på kontoret

Forskning visar hur viktig vår arbetsmiljö är för vår trivsel, hälsa, kreativitet och produktivitet. Även arbetssättet, det vill säga hur vi arbetar, är viktigt ur samma aspekter. Smarta arbetssätt, som aktivitetsbaserat sådant, ligger i tiden.

Spara

Verksamhetsanpassa

Det finns ledsamt nog arbetsplatser som ser ut idag som de gjorde för tjugo år sedan. Det är beklagligt då vår arbetsmiljö och val av arbetssätt på kontoret ska syfta till att främja sina anställda och deras behov, produktivitet och kreativitet. Genom lokalanpassning kan vi förändra vår arbetsmiljö men också sättet vi arbetar på och då öka såväl trivsel som produktivitet. Det handlar om att skapa den perfekta arbetsplatsen med det perfekta arbetssättet för just din verksamhet.

Arbetssätt som rekryteringsverktyg

För den yngre generationen har utseende och utformning på arbetsplatsen och arbetssättet stor påverkan i deras sökande efter arbetsplats. En attraktiv arbetsplats med ett attraktivt, smart arbetssätt och med en levande dynamik är idag en förutsättning, ett rekryteringsverktyg, för att locka ”rätt” kompetens.

Smarta arbetssätt

Att ändra vårt arbetssätt handlar om att ändra arbetsflöden och hur vi rör oss i lokalen. Kanske måste vi inte ha så många kaffestationer? Ju fler kaffestationer kontoret rymmer, ju mindre är chansen att träffa sina kollegor vilket är viktigt ur ett socialt perspektiv. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt främjar flöden och ger en större möjlighet att spontant träffa sina kollegor.

Att ha möjlighet att själv bestämma sin arbetsplats för dagen har också positiv påverkan på medarbetares trivsel och hälsa. Sjukskrivning för enklare åkommor som till exempel huvudvärk minskar då den sociala biten på arbetsplatsen ökar i kvalitet. Genom lokalanpassning och ett förändrat arbetssätt kan en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och arbetssätt skapas.

Genomtänkt lokalanpassning

Att anpassa sin lokal för att passa ett nytt arbetssätt och nya arbetsflöden kräver en grundlig analys samt en genomtänkt strategi där dynamiken inte får glömmas bort. Ett fint kontor kan ändå vara ett dött kontor. Forskning visar att medarbetare trivs på arbetsplatser som präglas av just en genomtänkt strategi. Att i sina lokaler erbjuda till exempel träningsmöjligheter kan vara ett sätt att skapa ett medvetet mervärde som bidrar till såväl ökad trivsel som ökat välmående hos medarbetarna.

En arbetsplats ska inte bara vara trivsam att vistas i, den ska också vara funktionell och bra ur hälsosynpunkt. Dessutom ska den vara kostnadseffektiv, något en aktivitetsbaserad arbetsplats kan leva upp till.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg