Att utbilda på distans- våra bästa tips

Under det senaste året har distansarbete blivit en del av vår vardag. I början av pandemin kände sig många tvingade att ställa in planerade utbildningsinsatser, men nu har alltfler valt att upprätthålla planerade utbildningar genom att ställa om dem till digitala. Här delar vi med oss av några tips och erfarenheter!

Spara

Vilka ska utbildas?

Att genomföra en utbildning på distans fungerar väldigt bra och ger positiva effekter, men det medför också utmaningar och ställer högre krav på dig som föreläsare. Hur upplägget ser ut beror såklart på om du ska hålla en kortare utbildning i stor-format/webinar, eller en utbildning för mindre grupper. Gruppdynamiken beror också på om deltagarna känner varandra sedan tidigare eller ej. I det här kunskapsinlägget fokuserar vi på utbildningar med mindre grupper där vi vill uppnå interaktion!

Less is more!

Det är sällan en bra idé att kopiera ett upplägg rakt av från en fysisk utbildning till en digital. Dela i stället upp utbildningen i flera kortare pass som du sprider ut över tid. Det optimerar inlärning och du undviker korvstoppning. Det är svårare att hålla koncentrationen uppe framför en skärm, och att delta på en digital heldagsutbildning är extremt utmattande.
Omarbetning av upplägg kräver tid, men det har stor inverkan på kvalitén. Ett lagom långt pass är mellan 45–90 minuter. Alla utbildningar som överskrider 45 minuter kräver paus.

Teknikstrul är oftast ett resultat av dåliga förberedelser

Strul med tekniken ger ett dåligt intryck redan vid start och sätter prägel på resten av utbildningen. Den risken måste du eliminera. Testa tekniken ordentligt inför utbildningen. Testkör mot någon innan och kontrollera att du syns och hörs ordentligt, att skärmdelning fungerar, att ljud hörs om du ska spela upp något filmklipp. Kontrollera att du har koll på de funktioner du ska använda under mötet, så som whiteboard, omröstningar och grupprum.
Säkerställ att du har god uppkoppling, så att inte ljud och bild hackar eller att bilden fryser (vilket den alltid lyckas göra vid de mest osmickrande tillfällena)

Din egen kamera och hur du förhåller dig till den är otroligt viktig för att skapa närvaro under utbildningen

Vikten av kameraplacering, ditt kroppsspråk och ögonkontakt

Om du inte har tillgång till en digital studio, kan du ändå åstadkomma mycket på hemmaplan för att ditt framförande ska se proffsigt ut. Säkerställ att dagsljuset från fönster är riktat mot ditt ansikte, så att inte kameran utsätts för motljus. Om du inte har tillräckligt med ljus från fönster, använd en lampa riktad mot dig.

Din bakgrund bör vara neutral, och inte distrahera ditt budskap. Din egen kamera och hur du förhåller dig till den är otroligt viktig för att skapa närvaro under utbildningen. Om du använder datorns inbyggda kamera, placera datorn i ögonhöjd (om du inte har ståbord kan du enkelt montera med kartonger/böcker) så att du kan titta rakt fram in i kameran. För att visa mer av ditt kroppsspråk, placera datorn/kameran en bit bort och stå upp så att din överkropp och dina gester syns. Det ger en känsla av engagemang och utstrålar pondus. Att stå en bit från datorn förutsätter att du bara ska prata, vill du även visa Powerpointbilder kan du använda dig av clicker/pekdon. Om du behöver instruera genom att visa praktiskt på datorn behöver du såklart befinna dig nära datorn, alternativt använda en extern kamera.

Ögonkontakt ger en känsla av engagemang och att du ser deltagarna. Ögonkontakt vid en digital utbildning innebär att du måste titta rakt in i kameralinsen, även om det kan te sig onaturligt.
Det är lätt hänt att i stället snegla på deltagarnas videos, speciellt när någon pratar. Många sätter upp en lapp/notis vid kameralinsen för att påminna sig om var blicken ska vara.

Din röst är viktig!

Rösten blir extra viktig i digital kommunikation. Många har en tendens att prata snabbare och forcerat under digitala sändningar. Ha inte för bråttom och växla gärna taltempo – all variation är stimulerande. Artikulera ordentligt. Glöm inte bort att göra konstpauser.

Alla vill bli bekräftade!

Precis som under en fysisk utbildning så behöver du knyta an med deltagarna och bekräfta dem. Inled med en incheckning och presentationsrunda, låt alla komma till tals. Det kan vara svårt för deltagarna att ta ordet, så pausa ofta och kontrollera om någon har frågor. Vid mindre grupper kan du rikta frågor direkt till någon.
Tilltala deltagarna vid namn och visa att du ser dem. En fördel med digital utbildning är att du inte behöver memorera namnen.

Tydliga spelregler

Förklara initialt vilka spelregler som gäller under utbildningen. En rekommendation är uppmana deltagarna att ha kamera på, såvida det inte är en stor sändning/webinarformat. För dig som utbildningsledare är det annars svårt att veta om alla lyssnar och förstår, och det är en ensam och märklig känsla att prata rakt ut i tomma intet utan att se reaktioner och gensvar.

Förtydliga även vad som gäller när någon ska begära ordet eller ställa frågor. Uppmana att använda handuppräckning och chatt för ökad interaktivitet.

Olika sätt att öka engagemang och interaktivitet

Förutom att delge din kunskap är din främsta uppgift som utbildare att facilitera och uppmuntra till engagemang och diskussion. Det är en uppgift som även är svår under fysiska utbildningar, och än mer utmanande när vi inte befinner oss i samma rum. Deltagarna har fullt av distraktioner som kan fånga uppmärksamheten. Det är ditt jobb att göra innehållet på skärmen så pass intressant att deras fokus stannar där.

Våga vara personlig. Det hjälper att skapa ett öppet, avslappnat klimat och inspirera till diskussion. Att involvera deltagarna gör det också lättare för dem att fokusera.

Praktiska övningar och interaktivitet är viktigt, men måste anpassas till digitalt format. Med verktyg som Mentimeter kan du skapa engagemang genom att ställa relevanta frågor, ge feedback via Wordclouds etc. Det skapar delaktighet och resultaten kan presenteras live under utbildningen och användas som diskussionsunderlag. Det är ett utmärkt sätt att inleda en utbildning genom att be deltagarna skriva ner sina förväntningar och presentera dessa. Det bygger upp motivation inför vad som komma skall. Menti kan även användas till quiz och tävlingar som kan vara ett roligt och engagerande inslag under en utbildning.

I verktyg som MS Teams och Zoom finns även inbyggda formulär som kan förberedas och användas för att ställa frågor under utbildningen. Eller så använder du något så enkelt som chatten och låter deltagarna skriva ner tankar och reflektioner där. Chatten kan du även använda för att dela material, referera till länkar m.m.

Variation stimulerar inlärningen. Undvik att använda för mycket Powerpoint, och när du gör det – se till att bilderna hjälper ditt budskap och inte stjälper det. Varva bilder med att bara prata och visa dig själv i bild, ha diskussioner, övningar, formulär, whiteboard etc.

Whiteboardtavla går alldeles utmärkt att använda digitalt, precis som under en fysisk utbildning. Antingen för att du vill illustrera något eller förtydliga det du pratar om, eller som samarbetsyta under t.ex. en workshop. Om ni ska använda whiteboard gemensamt kan det behövas en genomgång hur det fungerar, så att inte tekniken blir ett hinder för själva uppgiften.

I Teams, Zoom och flera andra verktyg finns möjligheten att dela in deltagarna i virtuella grupprum vid praktiska övningar. Det är en mycket bra funktion, men det krävs att du har koll på hur tekniken fungerar, och gärna ha med någon assistent som hjälper dig att moderera vid många deltagare.

Om kursen är uppdelad i flera tillfällen är det en god idé att distribuera hemuppgifter mellan tillfällena som följs upp vid nästa träff.

Det är ditt jobb att göra innehållet på skärmen så pass intressant att deras fokus stannar där

Glöm inte bort raster

Inspelning av utbildning är bra för att kunna distribuera efteråt för repetition, men tänk på att det ofta sänker engagemanget under själva utbildningen. Det faktum att man spelas in medför att många inte vågar ställa frågor eller prata lika mycket. Det kan sänka stämningen. Om du har möjlighet är vårt tips att göra en separat inspelning (utan att deltagare är med) som distribueras efter kursen.

Utvärdera din insats

Precis som vid en fysisk utbildning är ett viktigt moment i ditt kvalitetsarbete att utvärdera och ta in feedback från deltagarna. Vad kan du göra ännu bättre till nästa gång?


Lycka till med dina digitala utbildningar!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg