Fysisk närvaro i digital tillvaro

Hur påverkas arbetsplatsens utformning av att vi tillbringar allt mer tid i digitala miljöer?

Spara

En bild säger mer än tusen ord. Virtual reality säger mer än så.

Hur påverkas arbetsplatsens utformning av att vi tillbringar allt mer tid i digitala miljöer? Virtual reality kan krympa avståndet mellan vision och färdigt projekt.
En inredningsarkitekts huvuduppgift är att skapa rum för människor och organisationer att må bra och utvecklas. Och när vi tillbringar mer och mer tid i digitala miljöer är det naturligt att det är inredningsarkitekter som skapar dessa.

Det har alltid varit en utmaning att förmedla en vision. Med hjälp av digitala processer kan kontorsmiljöer upplevas av slutanvändaren långt innan de är byggda.
Virtual Reality som koncept innebär att en användare interagerar med en tredimensionell digital värld. Med hjälp av ett VR-headset går det att uppleva en miljö ur alla tänkbara vinklar, oavsett om platsen är befintlig, historisk eller ännu inte färdigställd.
Även om de grundläggande idéerna bakom VR och AR funnits länge är det först senaste åren som utvecklingen kommit så pass långt att tekniken går att tillämpa praktiskt. Och för inredningsarkitekter och beställare av inredningsarkitektur är tillämpningarna många.

Inredningsarkitekturen i en kontorsmiljö ska bära en identitet, underlätta och möjliggöra idéutbyte. Genom att använda virtual reality som kommunikationsverktyg kan både inredningsarkitekter och beställare skapa samsyn i projektet och uppleva slutresultatet på samma villkor. Tekniken öppnar därmed upp för större delaktighet då hela projektgruppen har möjlighet att vara delaktiga i skapandeprocessen redan från dag ett. Det i sin tur lägger grunden för verksamhetsanpassade miljöer som ser lika bra ut som de är användbara. I både aktivitetsbaserade och traditionella kontorsmiljöer är det exempelvis av största vikt att kunna förutse hur ytorna används.
Upplägget ger inte bara effektivare projekt utan lägger även grunden för hållbara lösningar och synliggör kopplingen mellan den fysiska miljön, flexibilitet, ekonomi och hållbarhet, långt innan projektet är färdigställt.

Tre tips för dig som vill använda VR som en del av din kontorutveckling.

  1. Ge dina medarbetare möjlighet att uppleva den digitala miljön, även om inte alla delar är färdiga.
  2. Innebär er nya kontorsmiljö att ni även byter arbetssätt? Använd VR som en del av förankringsarbetet.
  3. Om du ska flytta men inte vart? Spara tid genom att tidigt skapa en virtuell moodboard som visar identiteten du vill förmedla. Miljön kan ligga till grund för det fortsatta projektet när du vet vilka lokaler du kommer att flytta in i.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg