Slut för externa besökare på kontoret?

Mycket har hänt under Coronapademin och svenskars mötesvanor har förändrats. Flera studier pekar på att medarbetare vill ha mer flexibel arbetstid och jobba hemifrån några dagar i veckan. Frågan är hur det kommer påverkar antalet externa besökare i era lokaler? Ta del av ny studie och intressanta slutsater.

Spara

Digitala möten är det nya normala

Digitala möten har blivit det nya normala och i många fall fungerar det riktigt bra. Ingen vet hur det kommer att blir när restriktionerna på grund av Covid-19 lättar och fysiska möten återigen är ett alternativ. Under pandemin har den genomsnittliga tjänstepersonen fått 1,4 fler möten per vecka och chefer har idag nästan åtta möten per vecka enligt en ny studie från Mötesutveckling Sverige.

Chefer har fysiska möten i något större utsträckning än icke chefer och vill även i större utsträckning än sina medarbetare ha fysiska möten när restriktionerna hävs. Många saknar det informella, spontana och kreativa i sina digitala möten och det verkar som att interna möten med det närmaste teamet kommer ha högsta prioritet för de fysiska mötena framöver.

Färre externa besökare

Bara 31 procent menar att det kommer vara viktigt att alla är fysiskt på samma plats under säljmöten, även att chefer i större utsträckning än icke-chefer även här vill ha fysiska möten. Samtidigt menar hälften av respondenterna att de kommer ha färre externa gäster på möten i sina lokaler jämfört med innan Covid-19.

Ett ändrat beteende kommer påverka hur kontoret behöver se ut och vilken typ av service som behövs. Jag är själv övertygad om att vi kommer värdesätta våra fysiska möten i större utsträckning än tidigare. Om vi ska ses fysiskt ska det vara för att göra något som är svårt digitalt - Teambuilding, äta mat eller testa en ny produkt.

Säljare kommer ha svårare att boka in så kallade kalla säljmöten fysiskt och relationer kommer fortsätta byggas digitalt även efter Corona. Under pandemin har sociala medier ökat i betydelse. Linkedin meddelande att antalet användare ökar i snabb takt och nu är uppe i över 756 miljoner och konversationerna på plattformen har ökat med 43 procent enligt Linkedin.

Hur anpassa kontoret?

Att kontoren håller på att förändras råder det ingen tvekan om. Det gäller inte bara de interna ytorna utan också de ytor, mötesrum och service som ni har för era externa gäster. Räkna med att antalet externa besökare kommer vara lägre än innan pandemin och anpassa efter en ny verklighet.

Viktiga frågor att ta ställning till är:
- När vill ni ha externa besökare i era lokaler?
- När vill ni inte ha det?
- Hur kan ni välkomna externa besökare på ett smittsäkert sätt?
- Hur vill ni uppfattas som företag och vilket budskap sänder ni internt och externt med era beslut?

Mer information

Kommer vi kunna ha fysiska möten i framtiden? Lyssna här

Mer information om studien som genomfördes på 505 heltidsanställda i tjänstepersoner i privat och offentlig sektor på arbetsplatser med minst 26 medarbetare under perioden 11–20 maj 2021 finns i rapporten nedan:

Relaterade inlägg

Laddar inlägg