Tre avgörande frågor för lyckade möten Post-Corona

Våren 2020 blev digitala möten snabbt det självklara. På grund av Coronapandemin var det många som tvingades in i nya arbetssätt. Frågan är hur det påverkar oss och hur våra möten kommer bli efter Corona?

Spara

Snabb utveckling

Under lång tid har det pratats om hur digitaliseringen kan möjliggöra fler resfria möten och vi har sett både lyckade och mindre lyckade försök. Under våren 2020 vände utvecklingen – det som tidigare var okänt för många är nu något självklart i arbetsvardagen. Efter att ha tvingats testa nya sätt att mötas och kommit igenom de värsta problemen verkar allt fler se fördelar med digitala möten som ofta är både kortare och mer välstrukturerade.

Är det fysiska mötet dött?

Det finns nackdelar med allt och ett av många nya begrepp som har myntats under Coronakrisen – Zoom Fatigue – säger rätt mycket. National Geographic och BBC är några av dem som har belyst problematiken med att tyda kroppsspråk och att vi blir uttröttade av mellanmänskliga kontakter via skärm.

Under Coronakrisen har många saknat att ses fysiskt och även om det finns många fördelar med digitala möten ersätter de inte traditionella möten på något sätt. Men möteslandskapet har förändrats och för att lyckas tror jag att det finns främst tre aspekter att hänsyn till.

Digitalt möte = Självklart alternativ

Innan Coronakrisen var det fysiska mötet norm. För de flesta var det självklart att ses i samma fysiska rum. Just nu är det istället självklart för de flesta att ses digitalt. Vi behöver fysiska möten och när restriktionerna lättar kommer det fysiska mötet återigen bli viktig, men kanske inte lika självklart. Frågan om var ett möte ska äga rum har fått en ny innebörd och distansmöten blir ett självklart alternativ att ta ställning till. Hur påverkar det dig och din verksamhet?

Fler hybridmöten & fler roller på mötet

En blandning av ett fysiskt och ett digitalt möte med några deltagare på samma fysiska plats och andra på distans kallas ofta för hybridmöten. Under våren 2020 blev vi vana vid att stanna hemma vid minsta förkylning och även om det kommer att ändras vill jag tro att vår syn på sjukdom och smittspridning har förändrats. Behovet av att kunna delta på möten på distans blir troligen mycket större än innan Coronakrisen. Hur kommer det påverka dig och dina medarbetare – vad krävs av er och era arbetsplatser?

Att leda ett digitalt möte ställer nya krav på både mötesledare och deltagare. Förutom det rent tekniska blir det också mer att hålla reda på genom chatt och andra verktyg för interaktion. Mötesledaren har svårt att behålla kontrollen på allt och på samma sätt som det tidigare var självklart med en sekreterare för mötet behövs det för större möten nu även en chattansvarig eller interaktiv redaktör. Digitala möten kräver också en mötesledare som har förmågan att hantera tekniken och engagera deltagarna på rätt sätt. Hur gör ni för att säkerställa rätt kompetens i er organisation?

Oviss framtid

Ingen vet hur framtiden kommer att bli. Vi vet inte ens hur förutsättningarna för att mötas ser ut om någon månad. Den som lyckas med sina framtida möten tror jag är den som tänker på flexibilitet, hybridlösningar och vem som leder mötet.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg