Fyra stora trender på framtidens arbetsplats

För att vara redo för framtidens arbetsplats gäller det att ha koll på framtidens trender. Här är de fyra största.

Spara

Snabbspolning till framtiden

För ungefär 1,5 år sedan gjordes trendspaningen ”Trender som präglar framtidens arbetsplatser”. I undersökningen granskades forskningsrapporter och vetenskapliga tidskrifter om framtidens arbetsliv, där fyra tydliga trender utmärkte sig. Dessa trenderna var flexibla samarbeten, stimulerande arbetsmiljö, säkra lösningar i molnet och artificiell intelligens.

I och med Covid-19 kom dock framtiden snabbare än anat. Företagen blev plötsligt ställda mot väggen och påminda om att de måste klara en snabb omställning för att hänga med. Inte minst i den digitala utvecklingen. Trendspaningen visade sig alltså vara helt korrekt, men närmare i tid än man trott. Det blev som en snabbspolning in i framtiden på 4–5 år vad gäller digital mognad när distansarbetet blev ett krav.

Trend 1: Flexibla samarbeten

Flexibla samarbeten är den första och kanske tydligaste trenden. I den så kallade Gig-ekonomin, där experter samarbetar projektbaserat, är distansarbete en självklar del av flexibla samarbeten. Det är viktigt att vara flexibel och att kunna jobba där du befinner dig. Digifysiskt är det nya normala, det vill säga en blandning av digitalt och fysiskt. Det ställer nya krav till teknik och goda verktyg för distanssamarbeten.

Trend 2: Stimulerande arbetsmiljö

Den andra trenden handlar om själva arbetsmiljön. För att attrahera rätt kompetens blir det allt viktigare att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö. Arbetsmiljön har för många hittills uteslutande handlat om kontoret, men idag har mycket jobb flyttats till hemmet, vilket välkomnats av många för att få livspusslet att gå ihop.

Det har alltså skett ett kulturskifte i hur vi ser på distansarbete. Kontoret kommer dock troligen även vara framtidens arbetsplats primärt, men det kommer ställas andra krav på att ytan också är en mötesplats som ger energi. Under coronakrisen har det visat sig att många saknat de spontana mötena och kaffemaskinen där idéer utbyts så att innovation kan hända mellan de inbokade digitala mötena.

Trend 3: Säkra lösningar i molnet

Flexibla samarbeten och ett uppkopplat arbetsliv kräver också smart och säker IT där mycket är molnbaserat. När medarbetare kopplar upp sig mot olika nätverk på distans utgör det en säkerhetsrisk om inte företaget har en säker IT-lösning i grunden. Det gäller att skaffa rätt tekniska lösningar för att mötas, kommunicera och samarbeta även på distans. De rätta förutsättningarna är avgörande för ett bra och effektivt arbetsliv.

Trend 4: Artificiell Intelligens

Som en fjärde spaning kommer också den artificiella intelligensen att ta sig in mer och mer på arbetsplatsen. Vi har bara sett starten av detta. Kombinationen av människans kreativitet och inspiration med datorns snabbhet och tillgång till information är fascinerande.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg