Kan man inte videomötas på olika plattformar?

Att mötas på distans har blivit det nya självklara, men varför kan inte olika videosystem prata med varandra, som till exempel en Sony kan ringa en iPhone? Här förklarar vi varför.

Möten och möteskultur

Distansmöten har blivit en självklarhet. Vi möts på olika plattformar och vänjer oss snabbt vid tekniken. För många av oss har det varit en lärande resa där det bland annat blivit uppenbart att det finns många olika system för videomöten att välja mellan. Det är bra, men problemet är att det inte alltid fungerar smärtfritt att mötas på olika tekniska villkor.

Före Covid-19-krisen användes videokonferens mest för internt bruk, men nu har vi lärt oss att använda tekniken även för externa kontakter i affärskritiska möten. Det har därför blivit avgörande för verksamheterna att videomötet fungerar helt problemfritt. En missad uppkoppling är som att missa ett avgörande fysiskt möte.

Varför kan inte Zoom och Teams prata med varandra?

När tekniken blir enklare och alla vänjer sig vid olika plattformar, börjar man märka att det inte alltid är så lätt att kommunicera om man har möten med kunder som har valt en annan leverantör.

En Iphone kan ringa en Sony, men varför fungerar det inte på samma sätt i videovärlden? Låt oss jämföra med telefonerna för att förklara varför det inte är så lätt att alltid mötas över video med olika system.

Fram till omkring 2015 fungerade mötestekniken på ungefär det sätt som vi är vana vid att telefoner fungerar, det vill säga alla kan prata med varandra oavsett fabrikat. Tekniken, och de fabrikat som jobbade med den hade en enad standard som kommunicerade med varandra. Men vi som användare var inte riktigt mogna och tekniken som möjliggjorde det digitala mötet var något för dyr för att appliceras i stor skala.

Runt år 2015 förändrades marknaden snabbt och hårdvaran blev helt enkelt billigare än tidigare. Nya stora aktörer som Microsoft Skype, Google Hangout/Meet valde att ignorera tidigare standarder och skapade sina egna vägar vilken i sin tur gjorde att flera aktörer valde att låsa in sina tjänster på liknande vis. Alla ville vara ”bärare” av samtalen och äga trafiken, vilket gjorde att det försvårade kommunikationen mellan olika tekniska plattformar.

Digital arbetsplats under utveckling

Branschen har kommit långt i utvecklingen av den digitala arbetsplatsen och nya tjänster för visuell kommunikation dyker ständigt upp. Numera finns lösningar i form av tjänster som gör det enkelt att koppla ihop sig mellan olika plattformar. Tjänsterna har fortsatt att utvecklas i takt med att nya tjänster som MS Teams och Zoom tar mer plats. Snart kommer alla kunna samsas i den ihopkopplade tjänsten.

Hur kommer framtidens möten se ut?

Att vi blev intvingade i distansarbetet kan komma att bli en av de bättre saker den tunga pandemin bär med sig och den kommer utan tvekan kvarstå och fortsätta utvecklas. Vi har nu upptäckt hur mycket tid och pengar vi sparar. Vi har också insett hur mycket resandet reducerar vårt klimatavtryck och hur effektiva vi kan vara när tekniken fungerar som den ska oberoende plats.

Det nya normala arbetssättet kommer sannolikt bli en kombination av att arbeta på kontoret och på distans vilket alla måste göra sig redo för. Att höja nivån för de professionella mötena är ett måste och en första investering kan vara att se till att tekniken som ger dig den brygga som ersätter de gamla standarderna finns tillgänglig så att alla kan mötas på sina villkor, oavsett vilken plattform användarna föredrar.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg