Lokalutnyttjande och arbetssätt

Det är förödande lätt att flytta in i ett aktivitetsbaserat flexkontor.

Spara

Det är förödande lätt att flytta in i ett flexkontor för det behövs inget tjänsterum. Arbetstagaren tar bara med sig sin väska med en bärbar dator. Ett flexkontor med för hög beläggningsgrad kommer dock att bli för trångt och därmed innebära sämre produktivitet och arbetsmiljö. Finns det för få ändamålsenliga arbetsplatser i förhållande till antalet anställda kommer personalen använda mycket tid åt att leta efter en arbetsplats, konkurrens om arbetsplatser kommer att uppstå och därmed kan irritation mellan medarbetare uppkomma.

Konkreta tips

  1. Inrätta en funktion/person som har övergripande kontroll och ansvar över uppföljning av lokalens nyttjande och hur lokalen samspelar med de arbetsuppgifter som ska utföras.
  2. Ett systemstöd för central styrning/kontroll av beläggningsgraden behövs. Dessutom behövs en överblick över vem som befinner sig i lokalen. Det här är även viktigt med avseende på t ex brandskydd och eventuell utrymning.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg