Hållbart, cirkulärt och digitalt.

Varför används inte återbrukad inredning i större utsträckning än vad det gör idag?
Det pratas mycket om det, men processen framåt är för långsam. Enkelt uttryckt kan man säga att tröskeln är för hög för slutkund och föreskrivande led för att det ska kunna bli en snabbare utväxling. Det saknas ett naturligt forum där man kan se ett mer komplett och större utbud, en paketering som attraherar samt en process som underlättar för slutkunden.

Spara

Bakgrund - orsak & verkan!

I Sverige produceras det kontorsinredning för ca 6 miljarder årligen inom B2B och har dessutom en ökande trend på andelen importerade möbler.
Försäljningen inom detta segment sker dessutom i extrem konkurrens där ”buying power” råder för återförsäljarna och där 2 aktörer står för över 50% av marknaden. Detta bidrar många gånger till att återförsäljare söker sej till låglöneländer för att producera eller köpa in billig inredning. Hur man än vrider och vänder på detta blir det sällan ett hållbart erbjudande till vare sej slutkund eller miljön.

Återbruksförsäljningen uppskattas till ca 0,4 miljarder årligen. Siffran är svårare att uppskatta då det inte alltid sker under lika kontrollerade/specifika former som nyförsäljningen gör. Detta är i alla fall en förhållandevis liten del av den totala volymen men har ett starkt ökat intresse hos slutkunden.

Problemet med detta erbjudande idag är att det är inte ett lika väl paketerat erbjudande och svårare att hitta ett berikat sortiment för ändamålet. Känslan av att det ”skvätts i många hörnor” är påtaglig, tillverkarna på sitt håll och de som säljer begagnad inredning på sitt. De traditionella ÅF som normalt sett sysslar med nyförsäljning har oftast ingen egen bra lösning på det hela utan kör lite slalom där i mellan. Tyvärr ofta även med att möta prisbilden för återbrukat med ännu billigare nyproducerat.

Problemet med samtliga marknaderna är att dom är digitalt eftersatta – vilket gör hanteringen manuell och samverkan liten.

Framåt - tillgänglighet och utbud.

För att sänka tröskeln till slutanvändaren att använda mer återbrukad inredning måste den göras mer tillgänglig. För att göra den mer tillgänglig behöver den digitaliseras. Att bara hamstra ett större utbud kommer inte att få slutkunderna att åka på inköpsresa till olika lager eller utställningar, denna tendens har varit sviktande inom all försäljning under en längre tid.

Genom att digitalisera utbudet görs det sökbart. Är det sökbart kan man koppla samman flera sortiment och skapa cirkulära kollektioner för slutkunderna att söka bland. Detta öppnar även möjligheter för ett annat sälj att erbjuda kunden, dvs att säljaren blir mer digital, lägger tiden på att synliggöra produkterna, sammanställa utbud och kommunicera snabbt i frågor om sortiment och tillgänglighet. Idag är processen alldeles för långsam och resurskrävande för att bära sej på ett sunt sätt, ofta både för den säljande parten och kunden.

Vi behöver samla ihop och digitalisera, vårt utbud och vår kunskap kring återbruk - samt ge kunderna valmöjligheten att på ett snabbt och enkelt sätt få en översikt över vad som finns tillgängligt på marknaden här och nu.


Topp 3 fördelar med återbrukad inredning

  1. Det uppenbara såklart, - minska klimatavtrycket. En hållbarhetsfråga på varje företag!
  2. Ekonomiskt lönsamt, reducerar inköpskostnaden med upp till 50%
  3. Tillgängligt här & nu, inga långa leveranstider och leveransförseningar

Relaterade inlägg

Laddar inlägg