Vad är AV över IP?

Ska ni flytta in i nya lokaler? Kanske bygga nytt. Då är det viktigt att tänka igenom hur infrastrukturen för dina mötesrum och all bild- och ljuddistribution ska fungera.

Spara

Besparingsmöjligheter

Med AV över IP finns det stora besparingsmöjligheter genom att använda ditt datanätverk för att sända ljud och bild till utrustning i hörsalar, demorum och vanliga mötesrum. Traditionell AV bygger tidigare på att man drar kablar mellan alla endpoints, t.ex för att skicka bilden från en dator till skärmen. Traditionella kablar har stora begränsningar i hur långt man kan dra dom och är dyra både i inköp och i installationskostnad. Därför kan det vara ett bättre alternativ att skicka allt över nätverket istället.

Audio och video över nätverk

AV över IP står för “Audio-Visual over Internet Protocol”, vilket i sin tur helt enkelt betyder ”Audio och video över nätverk”.

I huvudsak betyder det att man skickar ljud och bild över ett nätverk såsom LAN, WAN eller internet. Utöver ljud och bild kan man även skicka USB och styrkommandon. Allt detta görs i ett standard gigabit-nätverk där switcharna behöver vara managerbara.

Konceptet har funnits länge, men det är först under de senaste åren som den stora omställningen börjat ske.

Skicka ljud och bild från en plats till en annan

Kärnan i AV över IP är den samma som i traditionell AV, man vill skicka ljud och bild från en plats till en annan. Ofta vill man kunna välja mellan flera källor som skall skickas till olika platser. Alla källor kopplas in i en encoder som har till uppgift att göra om exempelvis en HDMI-signal till en ljud och-bildström som skickas iväg på nätverket. I andra änden sitter det en decoder som i sin tur gör om strömmen, exempelvis till en HDMI-signal som kopplas till en bildskärm. Båda dessa ”burkarna” kopplas in i nätverks-switchen med vanlig CAT 5e kabel eller högre.

Alla de stora tillverkarna har AV över IP-lösningar. De bygger på samma principer men kan vara tillverkarlåsta. Detta innebär att man måste ha encoders och decoders från samma tillverkare. Det finns tillverkare som är mer öppna, då kan man till exempel använda en dator för att se strömmen.

Varför ska man byta?

Det finns flera anledningar till att man byter till AV över IP.
Här kommer några.

Enklare att komplettera

I en traditionell AV-miljö finns det ofta en matris där alla källor och monitorer/projektorer är inkopplade. I matrisen är antalet in och-utgångar förbestämt. Om man behöver fler blir det krångligt och dyrt att bygga ut.

I en AV över IP-miljö har man bytt ut matrisen mot en switch. Om man behöver fler in eller-utgångar kompletterar man med encoders och decoders. Om switchen inte har några lediga portar sätter man in en switch till, och kopplar ihop dessa som i ett vanligt nätverk.

Inget begränsat avstånd

Avståndet som ljudet och bilden ska skickas kan vara begränsat i en traditionell miljö. I en AV över IP-miljö är det vanliga nätverksavstånd som gäller. Om avståndet är längre än 100 meter går man via en switch och så har man 100 meter till. Detta gäller när man använder kopparkabel. Det finns fiberlösningar till bägge miljöerna som utökar längden markant.

Kräver inte nytt kablage

Möjligheten att nyttja redan befintligt nätverkskablage. Ofta finns en infrastruktur av kablar på plats. Eftersom AV över IP funkar i ett vanligt nätverk så går det utmärkt att använda detta.

Tryggare vid installation

Man kan även skicka USB och styrkommandon i samma kabel. Detta gör att installationen går fortare och det finns mindre antal saker som kan bli fel.

Hur säkert är AV över IP?

Alla företag vill ha säkra lösningar. Så hur säkert är AV över IP? Kan man hacka strömmen och tjuvkika?

  • I och med att AV över IP fungerar i ett vanligt nätverk så kan samma säkerhet appliceras. Om man inte befinner sig på samma nätverk så går det inte att se vad som skickas.
  • Hårdvaran, encoders och decoders, är skyddade för att förhindra obehörig access. Själva strömmen som skickas är krypterad vilket också försvårar för någon som potentiellt vill tjuvkika.
  • Om man väljer en tillverkare som inte är så öppen, så måste en decoder från samma tillverkare användas för att kunna se det som skickas. Detta är några av säkerhetsfunktionerna som finns, det finns fler, men de räcker väldigt långt.
  • AV över IP är här för att stanna. Produkterna kommer bara att bli bättre och bättre. Redan idag kan de flesta ljud och-bildformat skickas, till exempel 4K 4:4:4 med Dolby Atmos. Säkerheten kommer att bli ännu bättre, och det kommer krävas mindre bandbredd och dylikt.
  • Om man bygger nytt eller har en äldre anläggning så bör man överväga AV över IP. Det är framtidssäkert och kan till och med vara billigare än den traditionella AV-lösninge

Relaterade inlägg

Laddar inlägg