Vikten av fastighetsrådgivning

Att flytta är inte något man ”bara” gör utan är mer komplicerat än så. En flytt eller en förändring av befintliga lokaler kräver tid och en omfattande projektledning för att rätt identifiera era lokalbehov.

Spara

Börja i god tid

En flytt föregås av många möten hos ledning och organisation avseende det strategiska arbete flytten medför. Det är oerhört viktigt att börja i god tid och sätt upp mål för sitt lokalprojekt. Mål kan till exempel vara geografiska, ekonomiska eller ha med kommande arbetssätt att göra.

Realistisk bedömning

Det är också viktigt att göra en budget med en realistisk bedömning av kostnader och omfattning: Så här mycket kostar det att flytta.

Produktionsbortfall kostar pengar

Det är också viktigt att se över bemanningen i lokalprojektet. Projektet ska inte skötas vid sidan om ordinarie arbete av exempelvis personal i receptionen. Det kan vara frestande att tro att om du sköter flyttprojektet själv sparar du pengar. Produktionsbortfallet blir dock lätt oproportionerligt stort då medarbetare inte längre hinner med sitt eget arbete. Sjunkande produktivitet är en kostnad.

Viktigt är att titta på den interna tiden och projektkostnader för den, att jämföra med kostnader för projektledning via extern konsult.

Rätt saker i rätt ordning

Att planera en flytt innebär en mängd saker att tänka på. För att projektet ska löpa så smidigt som möjligt krävs att rätt saker sker i rätt ordning. Inte sällan börjar man med att titta efter lokaler, vilket är att börja i helt fel ände.

Först och främst behöver du utröna orsaken till din flytt:

 • Är ni trångbodda i nuvarande lokaler?
 • Är det ett annat geografiskt läge ni söker? (Ta hänsyn till riskfaktorer som; säger de 50% av medarbetarna som bor söder om stan upp sig om vi flyttar norr om stan?)

Gör också en intern checklista:

 • Vad är viktigt för er?
 • Hur ser ert företag ut om fem år?

Gör ett lokalprogram som talar om vad ni behöver:

 • Är ni i behov av tjugo parkeringsplatser?
 • Behöver ni ett stort rum för möten?
 • Är närhet till kollektivtrafik viktigt?

Först efter ovan är det dags att titta på lokal. Det kan du göra själv, via mäklare eller via extern fastighetsrådgivare.

Vinster

Genom att konsultera fastighetsrådgivare har du mycket att vinna.

 • Du slipper okontrollerbart stort produktionsbortfall (vilket inte ska blandas ihop med driftskostnad)
 • Du får en realistisk tidsplan
 • Du får grepp om kostnader
 • Du slipper onödiga överraskningar

Relaterade inlägg

Laddar inlägg