Arbetsro i skolan och mentala tekniker

”Det är så stökigt i skolan” säger min son när han kommer hem. Svenska skolan får å ena sidan i mångt och mycket vara ett oförtjänt slagträ i den politiska debatten. Å andra sidan går det inte att sticka under stol med att det finns många sätt vi kan arbeta för att förbättra studiemiljön för barnen och arbetsmiljön för lärarna.

Spara

Mycket görs redan för att öka studieron med små och enkla medel. T.ex. blir bildstöd, tidshjälpmedel, tydliga strukturer och rutiner blir allt vanligare i klassrummen. De är viktiga för att alla barn ska veta vad som gäller och förväntas av dem och det i sin tur skapar lugn och studiero.

Med detta kunskapsinlägg vill jag prata om hur vi kan förbättra den fysiska och mentala arbetsmiljön i skolan genom att med relativt små medel öka koncentrationen.

Arbetsuppgiften och individuella skillnader bestämmer koncentrationsförmågan

I klassrummet sker olika typer av aktiviteter och sätt att lära. Alla aktiviteter kräver inte koncentration, men många moment under dagen gör det.

Uppgiftens art och svårighetsgrad, elevens förmåga i skolämnet och elevens förmåga till koncentration avgör hur mycket kognitiv kapacitet som krävs och hur lättstörd eleven är. För att få till en bra koncentration krävs att uppgiften varken är för lätt eller för svår och en optimal arbetsmiljö runtomkring.

Distraktionsfri arbetsmiljö viktig för inlärning

Inlärning kräver fokus och riktad uppmärksamhet mot skoluppgiften. Motsatsen till detta är distraktion. För att inlärning ska ske behöver vi tänka tankar kring det vi hör, ser och läser. Det är lätt att elevens tankar fladdrar i väg när den uppmärksammar att kompisen skojar eller gör något som verkar mer intressant än det som kräver uppmärksamhet.

”Du kan bara minnas vad du tänkt” Anna Tebelius Bodin

Vi är alla olika lättdistraherade och intryckskänsliga, men för att inlärning ska ske i många av de grundläggande skolämnena behöver eleven koncentration. Och koncentration kräver en distraktionsfri miljö.

Fysiska hjälpmedel som underlättar koncentration i klassrummet

Det är vanligt att den som har lätt för att tappa koncentrationen i klassrummet får hjälpmedel såsom bänkskärmar, rumsavdelare eller får sitta och titta in i väggen i stället för ut över klassrummet. Vissa elever får hörselkåpor eller brusreducerande hörlurar. Även saker som elever kan pilla med utan att det stör övriga är vanliga (fidget cube, tussisar, popit m.m). I det optimala klassrummet har eleverna själva valmöjligheten att hämta det som de känner att de behöver själva.

En vanlig strategi för elever som vill begränsa sina intryck är keps och luvtröja (hoodie). Det finns ibland en föreställning om att det är oartigt att ha dessa hjälpmedel på sig inomhus.

I somras (2022) lanserades brusreducerande glasögon som reducerar synintryck, ett komplement till bänkskärmar, keps och luvtröja.

Mentala tekniker som underlättar koncentration i klassrummet

Träning ger färdighet, inte bara i olika skolämnen. Detsamma gäller även elevernas koncentrationsförmåga. Idag är det vanligt att eleverna övar sig flitigt i distraktion och multitasking. Att titta på TV och samtidigt chatta med kompisen, eller spela spel och titta på youtube på en och samma gång är populärt. Det sker tyvärr på bekostnad av att kunna koncentrera sig länge på en och samma sak.

Att regelbundet göra väldigt korta mindfulnessövningar (3-10 minuter) i klassrummet innan lektionerna startar kan vara ett sätt att långsiktigt öva eleverna i koncentration. Positiva bi-effekter som kommer med detta kan vara att eleverna samlar sig, blir mer avslappnade och öppna för inlärning. Skolor som arbetat strukturerat med detta vittnar om ett vänligare klimat och högre nivå av studiero. Studier visar även att mindfulness kan ge positiva effekter på ångest, stress och depression.

Mer läsning i ämnet

Bok: Lär dig mer på kortare tid - Anna Tebelius Bodin
Bok: Neurodesign – Design för hälsa, prestation och välmående – Isabelle Sjövall, Katarina Gospic

Om mindfulness i klassrummet:
SVT Med mindfulness på schemat
Mer om mindfulness i klassrummet
Harvard-studie om bättre fokus och minskad stress

Mer om brusreducerande glasögon

Författare: Thorunn Widö

Relaterade inlägg

Laddar inlägg