Vad ser din hjärna? Hur påverkas vi av former?

Framsteg inom Neuroimaging - Hjärnavbildning gör att vi kan få bättre förståelse för, hur hjärnan bearbetar intryck. Nu mera vet man hur hjärnan uppfattar form, symmetri och färg. Vi vet till och med vad hjärnans favoritform är.

Spara

Vårt sinne - Komplext och vackert

Framsteg inom neuroimaging ( Hjärnavbildning - frwiki.wiki ) gör att vi kan få bättre förståelse för, hur hjärnan bearbetar intryck. Nu mera vet man hur hjärnan uppfattar form, symmetri och färg. Vi vet till och med vad hjärnans favoritform är.

Vårt sinne är ett komplext och vackert ting, ibland full av överraskningar. Även om vi är moderna och civiliserade människor, med kontorsarbete och take away-kaffe, så har hjärnan troligen inte helt anpassat sig till denna verklighet. Våra nedärvda preferenser och medfödda reaktioner visar oss att denna korta tid i mänskligheten, är en relativt liten tidsperiod i vår biologiska historia. I stor utsträckning är estetik ett resultat av näring, inte naturen i sig.

Det finns minnen, inlärda beteenden och kulturella upplevelser som hjälper oss att skapa visuella preferenser. En grupp forskare vid Zanvyl Krieger Mind/Brain Institute vid Johns Hopkins University (1) har studerat hur form uppfattas och tittat på hur hjärnan reagerar.

Utforskade begreppet skönhet med vetenskapens hjälp

På en konstutställning 2010 ( i Washington ) kallad Beauty & the Brain Revealed (2), utforskades begreppet skönhet, med vetenskapens hjälp. Utställningen var ett samarbete mellan Johns Hopkins University och Walters Art Museum. Galleribesökare skulle bära 3D-glasögon för att utforska digitalt modifierade skulptur-uppsättningar. Detta gjorde man för att studera 3D-formens egenskaper, relaterade till estetiska preferenser.

För varje bilduppsättning noterade besökaren sin "mest föredragna" och "minst föredragna" form, på en valsedel. Neuroforskarna granskade sedan museibesökarnas svar i kombination med MRI-skanningar (Magnetic Resonance Imaging) som tagits på deltagare i laboratoriestudier, som tittade på samma bilder.

Skönhet och hjärnan- 3 hypoteser

Forskarna hade tre hypoteser. För det första, att de former vi mest föredrar är mer visuellt stimulerande, vilket betyder att de utlöser intensiv hjärnaktivitet. Samtidigt kan det vara så att våra favoritformer är en fridfull och lugn hjärnaktivitet. Eller så trodde man att, kanske nöjer vi oss med former som sporrar till ett mönster av omväxlande stark och svag aktivitet. De fann att det är nästan allmänt sant i data, och även från besökarna, att de allra flesta har en specifik uppsättning preferenser.

Biologiska droppar

" Svag konvex krökning är karakteristiskt för levande organismer, då det produceras av vätsketrycket av sund vävnad (muskler) riktat mot yttre membran (hud)”. Forskare tror att hjärnan kan ha utvecklats för att bearbeta information om smidigt rundade former för att vägleda överlevnadsbeteenden som att äta, para sig och undvika rovdjur. Däremot ägnar hjärnan mindre bearbetning åt hög krökning, taggiga former, som tenderar att vara oorganiska (t.ex. stenar), och är därför mindre viktigt.

Arkitekturens inflytande på hjärnan

Ännu en studie, denna utförd vid University of Toronto i Scarborough (3), studerade arkitekturens inflytande på den mänskliga hjärnan. I genomsnitt spenderar stadsmänniskan cirka 90 % av sin tid inomhus. En vanlig uppfattning är att de fysiska egenskaperna hos de platser vi bor och verkar i, påverkar hur vi mår och agerar. Antalet heminredningstidningar och bloggar skulle inte överleva annars.
Det finns dock förvånansvärt lite forskning om hur nämnda arkitektoniska former påverkar beteendet, än mindre om hur det påverkar hjärnans funktion. Denna forskargrupp genomförde också en MRT-studie för att undersöka hur variation i kontur påverkar estetiska bedömningar.

RUNDHET ÄR ETT UNIVERSELLT NÖJE

Toronto-studien fann att deltagarna var mer benägna att uppskatta utrymmen och objekt som vackra, om dom var mer kurviga än rätlinjiga. Dessutom understryker kombinationen av beteendemässiga och neurologiska bevis, känslans roll i mänskliga preferenser för svängda objekt, inom arkitektur och design. Med andra ord – rundhet är ett universellt nöje för människor.
Med tanke på kunskapen om hur vi påverkas av kurviga former, ta en titt på din omgivning och släpp in kurvorna. Troligtvis kommer din hjärna att tacka dig.

1. Mind/Brain Institute | Johns Hopkins University (jhu.edu)
2. Neuroscience and Society Series: Arts and the Brain | American Association for the Advancement of Science (aaas.org)
3. University of Toronto Scarborough | (utoronto.ca)

Relaterade inlägg

Laddar inlägg