20% av dina anställda kan vara HSP

Har du hört uttrycket HSP eller högkänslighet någon gång? 20% av dina anställda kan ha en extra känslighet i nervsystemet som gör att de bearbetar information mer på djupet. Det kan vara uttröttande för den högkänsliga personen. Å andra sidan är de ofta de några av de mest uppskattade medarbetarna.

Spara

Ca 15-20% av befolkningen, såväl kvinnor som män, beräknas vara högkänsliga. Elaine N. Aron har myntat begreppet HSP, eller högkänslig person (Highly Sensitive Person). Det innebär att man har en medfödd högre känslighet i nervsystemet. Högkänsliga personer lägger märke till och bearbetar intryck djupare än andra. Att arbeta i en öppen kontorsmiljö kan för en högkänslig person vara väldigt energikrävande och uttröttande.

HSP - en normal fördelning i befolkningen och på arbetsplatsen

Att vara HSP är en normalfördelning i befolkningen och är lika vanligt hos kvinnor som hos män. De allra flesta i befolkningen är ”normalkänsliga”. Några är mindre känsliga än normalt och ungefär 15-20% beräknas vara högkänsliga. Att vara högkänslig är i sig ingen diagnos eller funktionshinder. Studier har visat att hjärnan fungerar annorlunda hos högkänsliga personer än hos ”normalkänsliga”. (Om din högkänslighet hindrar dig i din vardag kan det dock vara en god idé att tala med en läkare som kan avgöra om du behöver utredas vidare).

Högkänslighet finns hos många arter och biologiska varelser, t.ex. har man hittat det hos fåglar, hundar, katter, hästar osv. Evolutionärt är det alltså bra att en viss procent av populationen i en art är extra känsliga.

Hur är en högkänslig person?

Ofta uppfattas högkänsliga personer som högpresterande och duktiga av sina chefer. De högkänsliga personerna skattar ofta själva sitt mående som sämre än övriga medarbetare, tyvärr. I kulturer där känslighet inte är uppskattat eller accepterat kan högkänsliga ha fått höra ”var inte så känslig” eller ”övertänk inte allt” och det kan ha fått individerna att pusha sig själva till att nedprioritera egna signaler. Det är därför viktigt som chef att vara lyhörd och inte ignorera högkänslighet.

Högkänsliga personer får i studier ett större utslag på spegelneuronen och insula när de ser känslomässiga uttryck hos andra, d.v.s. de både upptäcker andras känslotillstånd tidigare och upplever dem starkare i sin egen kropp. De kan alltså lätt uppfatta stämningar och humör i teamet, och dessutom vet de ofta vad andra behöver för att må bättre. På så sätt (om de har god självkännedom) kan de vara en ovärderlig resurs i gruppen.

Vad kan arbetsgivaren göra för den högkänsliga medarbetaren i en (öppen) kontorsmiljö?

Högkänslighet och sårbarhet är inte samma sak, dvs du behöver inte som arbetsgivare trippa på tå för din högkänsliga medarbetare. Dock finns det mycket du kan göra för att få den högkänsliga personen att blomstra.

Sitter ni i en öppen kontorsmiljö är detta extra viktigt då de lätt blir överstimulerade av för mycket rörelse, dofter, ljus & ljud. I en öppen miljö finns fler människor som den högkänslige kan ”tar in känslor” från på en och samma gång.

Det mår högkänsliga personer (och de flesta andra) bra av:

 • Tydlighet i förväntningar och tydlighet när det gäller stora förändringar
 • Tydliga gränser i ansvarsområden, då högkänsliga lätt känner av frustration
 • Möjlighet för medarbetarna att vara ostörda och kunna dra sig undan i en lugn miljö - såväl vid koncentrerat arbete som för att ta pauser (brusreducerande glasögon, brusreducerande hörlurar, sitta i ett avskilt område etc.)
 • Möjlighet att meditera på jobbet (och kurser i jämnmod för att hantera det djupa processandet)
 • Lyhördhet för anpassningar i arbetsmiljön, t.ex. visuell brusreducering, temperatur, dofter, ljud, ljus etc.
 • Fostra en kultur där det är ok att vara känslig
 • Öppenhet för olikheter och variation i sätt att fungera

Så kan du avgöra om du har en högkänslig person bland dina medarbetare

Om din medarbetare prickar in många av punkterna nedan är det möjligt att din medarbetare är HSP.

Medarbetaren:

 • bearbetar på djupet
 • är mer intryckskänslig än de flesta
 • behöver dra sig undan efter en stund/dag med många intryck eller när det hänt mycket
 • är extra uppmärksam på små nyanser och njuter av fina dofter, smaker, ljud / ogillar starkt dåliga lukter, smaker, ljud
 • har ett komplext inre liv
 • reagerar starkare än andra på stämningar i gruppen och andras humör
 • är extra smärtkänslig
 • är extra känslig för koffein, hunger etc.
 • är känslig för stora förändringar
 • associerar och reagerar extra snabbt på stimuli
 • är stresskänslig

Gör testet för högkänslighet här:

AmbiCares undersökning bland intryckskänsliga

I AmbiCares undersökning bland särskilt intryckskänsliga personer (maj 2018) tyckte 77% av de tillfrågade att vimmel och rörelse i periferin var störande. 95% tyckte att plötsliga ljud var påfrestande och 92% stördes av ljudbrus. De som upplevde sig som visuellt känsliga nämnde rörelse & vimmel som särskilt påfrestande. (Andra saker som störde var dofter, smärta, känslig för beröring eller lappar, stora folksamlingar, röriga & stimmiga miljöer som affärer, kollektivtrafik, kontorslandskap)

”Stök är det värsta. Brokiga färger, mönster, burkar som ser olika ut, förpackningar som står i oordning, tavlor som tar över, kuddar i olika mönster. Jag behöver att det är ”visuellt tyst”. Har köpt burkar och lådor i enhetlig färg där jag kan ställa ner allt så att det blir tyst och lugnt”

Relaterade inlägg

Laddar inlägg