Mindfullness med ljudsatt växtvägg

I utomhusmiljö har det sedan tidernas begynnelse funnits mycket ljud, ljud som både kan få oss stressade och att slappna av. Grön miljö och naturljud har den inverkan på oss människor att vi saktar av på tempot samtidigt som vi skärper vår uppmärksamhet. En slags mindfullness-upplevelse utan att vi aktivt utövar den.

Spara

Placebo effekten

Det finns starka kopplingar mellan naturen och individens välmående. Undersökningar och forskningsrapporter visar att människor som vistas i gröna inomhusmiljöer har lägre blodtryck, kortare reaktionstid och lägre stressnivå - än människor som vistas i miljöer som saknar växter.

Det spelar ingen roll om växtligheten är äkta eller konstgjord. De pågår projekt som vill undersöka om virtual reality upplevelsen av grönska kan ge resultat på hälsan, båden den fysiska och mentala. Man vill se om det går att ge ett slags välbefinnande-placebo genom att låta testpersoner uppleva naturen och dess ljud virtuellt.

Nya studier i "The Journal scientiffic reports" visar att ljud från naturen så som fågelsång, löv som vajar i vinden och porlande bäckar, påverkar hjärnan och minskar den naturliga flykt och kampinstinkten.

Reducera störande ljud

En möjlig förklaring till naturens inverkan på oss är att den är fascinerande och fångar vår uppmärksamhet samt öppnar våra sinnen. Andra teorier framhåller att det finns evolutionära skäl till att vi mår bra av naturmiljöer och naturljud, de signalerar resurser för överlevnad i form av exempelvis vatten mat och skydd - en viktig del av människans möjligheter till fortsatt liv.

Alla former av ljud i dagens inomhusmiljöer är såklart inte önskvärda, vi tänker exempelvis på sorl och studsande ljud som kan verka störande. Med genom att addera en växtvägg eller växttak ges möjligheten att implementera dolda ljudasborbenter, dessa kan delvis dämpa ljud i alla sorts miljöer; kontorslandskap, skolor, korridorer eller pausrum i offentlig eller privat miljö.

– Studier visar att naturljud har en mycket positiv effekt på oss människor. En inomhusmiljö ljudsatt med naturljud upplevs som mer rogivande och ljudet hjälper oss att både fokusera och slappna av. I en miljö där man spenderar längre tid kan en ljudatmosfär även förkorta den upplevda väntetiden. Vi tror starkt på ljudsatta växtväggar då de bidrar till både visuell och audiell ro i energirika miljöer, säger Martin Hallberg, konceptutvecklare och ljuddesigner på Efterklang.

Inomhusmiljö som skapar närhet till naturen

Genom att både placera ljudabsorbenter bakom växtväggarna och sedan lägga till det unika soundscapet blir det en inomhusmiljö som skapar närhet till naturen och alla dess positiva egenskaper. Genom att välja konstgjorda växtväggar så behöver ingen hänsyn tas till vare sig placering, skötsel eller dagsljus.

Använd mixade kompetenser

För att skapa en känsla och upplevelse man vill ha på arbetsplatsen krävs mixade kompetenser. Låt oss ta ett exempel. När man skall man skapa en skandinavisk känsla på arbetsplatsen ser man ofta över val av inredning, färg och form via arkitekten samt växtinredning via växtinredaren, vilket är bra. Dessa två funktioner samverkar ofta. Men för lyckas hela vägen är det bra att förstärka upplevelsen och låta en ljudarkitekt skapa en förstärkt känslan genom att fånga upp och spela in naturens ljud och fågelsång. I samverkan med växtinredaren kan man få fram både den visuella och den auditiva upplevelsen av naturen. Den som vi alla mår bra av.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg