Akustik i kontorsmiljö

Allt oönskat ljud kallas buller, det kan vara lägre ljud som är störande eller högre ljud som till och med kan vara skadligt för hörseln.

Spara

Ljudproblem

Ett rum med bra ljudnivå ger en känsla av trivsel. För höga ljudnivåer på en arbetsplats har visat sig vara negativt för produktiviteten eftersom det påverkar koncentrationen, stressnivån och kreativiteten.

Dagens kontor har utformats till att mer och mer gå från cellkontor mot öppna kontorslandskap. Att skapa bra akustik och ljudnivåer i de här ytorna är en utmaning. Personer är olika känsliga för störningar och buller på arbetsplatsen.

Störande ljud på kontor

Den största ljudkällan på kontor kommer från andra människor. Det som stör koncentrationen mest är överhörning när man uppfattar vad andra pratar om. Vissa kontor har ett företagsklimat som tillåter rörelse och prat medan andra kontor försöker decimera störningar och sorl.

Många kontor har idag olika zoner med exempelvis tysta rum där personalen kan sitta och arbeta mer koncentrerat i de fall deras arbetsuppgifter kräver detta.

Hjälp till bättre ljudnivå

Andra problem i kontorslokaler är tröttande lågfrekvensbuller exempelvis från ventilationen eller ljud genom fönster från trafik på utsidan.

Även stegljud i korridorer kan påverka och orsaka störningsljud.
Ljudisolerade fönster, väggar och undertak i samverkan med mjuka mattor samt bra akustikhjälpmedel exempelvis väggabsorbenter eller skärmar bidrar till en bra ljudnivå på arbetsplatsen.Möjlighet att placera ljudisolerade rum i rummet i form av glasbås i kontorsmiljöer kan vara ett bra komplement till öppna kontorsytor.


Lösningar i kontor

För att hitta lösningar på akustikproblem i ett öppet kontor är en första åtgärd att installera ett heltäckande akustiktak i kontorslandskapet. Akustiktak har förmågan att reducera och sänka en stor del av intensiteten i ljud.

Plana vägg och glasytor är även ofta orsak till höga ljud i rum. De förstärker och sprider ljud över långa avstånd.

För att få en minskad ljudutbredning kan man försöka täcka cirka en fjärdedel av all vertikal yta med anpassad ljudabsorbent alternativt rätt form av gardintyg. Väggarna kan då bli ljudslukare istället för ljudförstärkare.

Buller för ögat

Ett annat problem i många kontor är att intrycket av arbetsplatsen är rörig. Det kan vara kablar som hänger ner utmed golv, öppna hyllor med pärmar och papper som gör att det inte ser ut att vara i ordning trots att det är välstädat.

Datorskärmar som sitter på arm på funktionslist frigör yta på skrivbord. Integrerad mobilladdare i lampfoten decimerar röriga kablage.

Att inreda kontor med detta i tanken och att köpa in hjälpmedel som både är praktiska och organiserar kontoret kan förutom upplevelsen att ha ett välordnat kontor även spara in kontorsyta.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg