Akustiken på ditt kontor

Att tillämpa aktivitetsbaserade arbetssätt är mycket vanligt på dagens kontor. Det är ett smart arbetssätt som främjar såväl kommunikation som samarbete och kreativitet. I en sådan miljö som öppet kontorslandskap är det oerhört viktigt att planera sin akustik.

Spara

God akustik

En god akustik i våra kontorsmiljöer är viktigt för att undvika koncentrationssvårigheter och ljudrelaterad stress. Att hitta en trevlig ljudbild är dock inte detsamma som att miljön ska vara för tyst. Det kan nämligen också störa medarbetarnas koncentration och kreativitet.

Ljud – en återkommande fråga

I samband med lågkonjunkturen på 90-talet gjordes kontor om till öppna landskap då organisationer blev tvungna att minska sina kontorsytor. Det som då hände var att i princip alla rum togs bort till förmån för öppna ytor. Men att placera så många som hundra skrivbord i ett öppet landskap visade sig få förfärliga konsekvenser för ljudbilden vilket ledde till att medarbetare mådde dåligt.

Att medarbetare påverkas av ljudbilden finns forskning kring. Idag är ljud och akustik en återkommande fråga för organisationer som varken vill ha för mycket störande ljud, eller för tyst.

Stor utmaning

Att nå en balanserad ljudnivå och en bra akustik är en utmaning; öppna kontorslandskap innebär inte sällan en kompromiss vad gäller ljud och akustik. Att ta hjälp med frågor kring akustik är att rekommendera och kan innebära stor skillnad i arbetsmiljön, vilket kan innebära att medarbetare uppskattar att komma till sin arbetsplats snarare än känna att det är tröttande.

Skapa miljöer

För att ljud och akustik ska bli så bra som möjligt i kontorsmiljön du vistas i behöver miljöer skapas. Det vill säga miljöer som ger möjlighet att gå undan och arbeta ostört när arbetsuppgifter eller humör kräver tystnad, men också möjlighet att sitta i öppet när medarbetaren önskar så. Att inte ha miljöer för koncentrerat och ostört arbete leder till och sämre effektivitet hos medarbetare.

Medarbetare kan uppleva det som störande att prata i telefon då ljudnivån runt omkring är för hög. Finns inte möjligheten på kontoret att skapa tysta rum finns idag så kallade telefonkiosker vilket är ett enkelt sätt att skapa utrymme för enskilda samtal.

Även golv och tak behöver ses över i arbetet med att nå en så balanserad ljudnivå som möjligt. Ett tak eller betong är till exempel förödande för akustiken.

En fungerande kontorsmiljö behöver inte vara tyst, men det behöver finnas ytor för enskilt och ostört arbete. Det handlar om dynamiken.


Läs gärna mer om ljudmiljö här på akustik.nu
Läs gärna mer om ljudmiljö här på ecophon.com

Relaterade inlägg

Laddar inlägg