Bättre fysisk arbetsmiljö?- Tips och studier

Rutiner för kontorshygien vet vi att det kan ge en friskare och mer produktiv arbetsstyrka. Friskare kollegor innebär lägre frånvaro och känslan av välbefinnande skapar produktivitet. Men hur är det med växter? Ta del av kunskapsinlägget som ger dig enkla tips.

Spara

Växter och hygien

Vi har alla lärt oss vikten av arbetsplatshygien under pandemin och ämnet har diskuterats mycket. Med goda rutiner för kontorshygien kan man minska risken för både kronisk och akut sjukdom samt öka välbefinnandet, vilket resulterar i en friskare och mer produktiv arbetsstyrka. Friskare kollegor innebär lägre frånvaro och en känslan av välbefinnande. Det skapar ofta ökad produktivitet som i sin tur påverkar resultat.

Men det finns andra delar som påverkar välmåendet och det är inredningsväxter i din arbetsplats. Det kan ge en uppsjö av psykologiska och fysiska fördelar, vilket framhålls av ett antal studier som stödjer sambandet mellan inomhusväxter, luftkvalitet, en hälsosam miljö och förbättrar medarbetarnas välbefinnande. Ta del av studier.

Växter och anställdas hälsa

I en studie gjord av prof. Dr Tøve Fjeld drog man slutsatsen att användning av inomhusväxter kan påverka produktiviteten, arbetstillfredsställelsen och frånvaro på grund av sjukdom. Professor Tøve har studerat växters påverkan på inomhusmiljön. De viktigaste resultaten från fallstudier visade att luftkvaliteten där växter fanns var av högre kvalitet och att produktiviteten förbättrades. Detta var särskilt tydligt i den förbättrade koncentrations- och effektivitetsnivån hos de deltagare som arbetade på datorer.

Hennes studier visade att hälsoproblem, med inverkan av en förbättrad inomhusatmosfär, förekom mer sällan och deltagarna ansåg att växterna var ett positivt inslag. I sin slutsats av den detaljerade studien konstaterade professor Fjeld att det "därför var självklart att anta att växterna kan bidra till att minska kostnaderna till följd av korttidsfrånvaro på grund av sjukdom."

Minskning av symtom associerade med VOC

En annan norsk studie, genomförd på Statoil-kontoret i Oslo, bekräftade att förekomsten av interiörväxter i en kontorsmiljö minskade symtom som är direkt associerade med koncentrerade nivåer av luftföroreningar, även kända som VOC, (som trötthet, huvudvärk och torr hud och ögon ) med följande belopp:

  • 30 % minskning av trötthet
  • 22 % minskning av torra eller halsont
  • 37 % minskning av hosta
  • 23 % minskning av torr hud

Inomhusväxter och anställdas produktivitet

I studien The Relative Benefits of Green kontra Lean Office Space" fann man att medarbetare som arbetar på "gröna kontor" (de som är inredda med växter) var 15 % mer produktiva än de på kala kontor (de utan växter). Förbättrad luftkvalitet, bättre koncentration och ökad tillfredsställelse på arbetsplatsen var också extra fördelar.

Helen Russel, en MSc-examen vid Surrey University (Storbritannien) mätte hudens konduktivitet, hjärtfrekvens och blodtryck hos försökspersoner som utsattes för mentala aritmetiska uppgifter medan de avsiktligt distraherades. Testerna visade att stressnivåerna för de försökspersoner i lokaler där växter fanns var lägre och att återhämtningsgraden under perioden efter test var snabbare än de försökspersoner som befann sig i en tom miljö.

Dessutom är växter kända för att bidra till inomhusluftens kvalitet. Forskning utförd i Sydney av Margaret Burchett visar att på kontor med växter minskade CO2-nivåerna med 10 % i luftkonditionerade byggnader och med 25 % i icke-luftkonditionerade, jämfört med motsvarande kontor utan anläggningar.

Genom att minska CO2-nivåerna i byggnaden, särskilt på eftermiddagen när de är kända för att ha stigit naturligt, är det mer sannolikt att koncentrations-, kreativitets- och prestationsnivåerna ökar hos arbetarna, vilket gör att de kan vara mer produktiva på kontoret under längre perioder av dagen .

Färgterapi

Vi vill avsluta med att berätta att "Färgterapins tankeskola" hävdar att energin som är relaterad till var och en av de sju spektrumfärgerna rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett, resonerar med energin i vart och ett av de sju huvudchakrana. /kroppens energicentra.

Färg absorberas av ögonen, huden och hjärnan. Färgens energi påverkar oss på alla nivåer: fysiskt, andligt och känslomässigt. Färgterapeuter tror att varje cell i kroppen behöver ljusenergi och att färgenergi därför har en utbredd effekt på hela kroppen.
Denna tankeskola hävdar att tillsammans med blått är grönt den bästa färgen för att skapa en lugn atmosfär. Den gröna färgen på inomhusväxter tros stimulera både hjärnan och matsmältningssystemet, och till och med minska stressfaktorer som leder till skakningar och ryckningar.

Överväg att lägga till växter på din arbetsplats

I dagens utmanande ekonomi är företag ständigt under press att leverera bättre resultat, rekrytera och behålla de bästa medarbetarna och tillhandahålla en arbetsplats som bryr sig om sina medarbetare.

Varför då inte stödja dessa ansträngningar med det enkla tillägget av växtinredning på din arbetsplats? Att skapa en hälsosam och grön miljö på kontor kan ge enorm utdelning i termer av välbefinnande, produktivitet och uppmärksamhet och leverera en verklig avkastning på en relativt liten investering för verksamheten.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg