Belysningsarmaturen nu och i framtiden

Utvecklingen för belysningsarmaturer går nu i rask takt. Det finns anledning att berätta vad som händer och betydelsen av innehållet i den belysning man skaffar till sin arbetsplats. Det är betydligt mer komplext idag att köpa belysning, till skillnad för den tiden då det bara var lysrör. Men…

Spara

Cirkulär ekonomi

För att kunna berätta om detta så måste man börja med att säga något om hållbarhet. Det handlar om balans och långsiktighet såväl i produktion, investeringar, sociala aspekter som tekniska innovationer. Under lång tid har man tillämpat linjär ekonomi som om jordens resurser vore outtömliga. Vi har betraktat en armatur som inte längre ”behövs” som förbrukad och som avfall.

Nu krävs att vi tillverkar produkter som kan leva länge och det ska ta tid innan det kommer ut i kretsloppet igen. Därefter ska produkten återvinnas och bli till en ny produkt, det kallas för cirkulär ekonomi. Detta ställer också krav på dem som köper armaturer, man måste ställa rätt krav på sin belysning. Så förutom att man ska ha ljus på sin arbetsplats, som gör sitt jobb, så måste också valet av belysnings produkterna vara långsiktigt och genomtänkt. Producenten har också ett ansvar och måste tillverka produkter hållbart och som är lätta att återvinna.

Armaturer i wellpapp

Miljöpåverkan från moderna belysningsarmaturer kommer kunna reduceras med över 80 %, i jämförelse med dagens armaturer. Vissa armaturer som förekommer frekvent, kommer tillverkas i wellpapp, du läste rätt. Med sju dagstidningar som återvunnet material, kan man med minimalt klimatavtryck tillverka en belysningsarmatur, med senaste teknik. Detta finns redan idag och är en Svensk innovation. Man blir lite glad.

Hur länge har en armatur använts?

En armaturs livslängd beräknas till 20 år, men ofta kasseras armaturerna innan den tiden på grund av, att designen inte stämmer, vilket oftast hänger ihop med ny hyresgäst som har annan identitet och andra krav.
Men om man vet hur länge armaturen lyst, då har armaturen ett värde. Den kan antingen återanvändas någon annanstans i fastighetsbeståndet eller säljas vidare. Hur vet man då hur länge en armatur använts? Och hur lång livslängd som återstår, innan den kan betraktas som återvinningsbar?
Först måste man veta hur stor ljusnedgång den inköpta armaturen har under sin beräknade brinntid. Detta har alla leverantörer en uppgift på för sin produkt och redovisas som ett L-värde följt av antal förväntade drifttimmar. När dessa timmar är uppnådda återstår en viss procent av ljuset. Alla LED-armaturer har en ljusnedgång och anges t ex med L80 90.000/h.

Vi befinner oss i en utvecklingsfas

För att veta hur länge armaturen lyst, krävs ett kontroll system som kan hålla ordning på den uppgiften. Informationen finns i armaturens driftdon men behöver visualiseras. Detta är inte ett stort problem att lösa, men saknas ofta idag. Vilket får den påföljden att armaturer som kunde lysa många år till, blir kasserade helt i onödan. Detta kommer åtgärdas i framtida installationer, styrsystem i en eller annan form blir självklart.

Vi har under många år enbart diskuterat energiförbrukning men det är inte en stor fråga idag. De flesta räknar med att om man har LED så är det energieffektivt. Vi befinner oss i en utvecklingsfas som brukar delas in i tre olika faser. Just nu befinner vi oss i ”Smart lighting” fasen.


Vad är "Smart lighting"?

Smart lighting, syftar till att den energi vi använder till ljus, ska ge maximal utdelning för människans välbefinnande och produktivitet. Vi kallar det ”smart belysning”, alltså med någon form av styrsystem och sensor. Intelligenta fastigheter är ett annat ord och det finns fler ord som beskriver detta. Då kan man se hur länge armaturerna har lyst och om en armatur går sönder skickar den ett meddelande till utvald adress och berättar om sin förlägenhet.
Kommande fas, den tredje, handlar om att belysningen blir en del i ett större eco system och sensorer samlar in data för att styra allt från belysning till ventilation, säkerhet och positioneringssystem. Armaturen blir en del av internet.

Utvecklingen av belysningen kan liknas vid utvecklingen av telefonen

Det ursprungliga syftet med telefonen var att ringa med och den satt fast med sladd i väggen. Som ni vet använder vi idag telefonen till så mycket annat – Vi nätshoppar, betalar räkningar, söker information och sånt som underlättar vardagen i stort.

Nu är belysningsarmaturen på väg att utvecklas på samma sätt. Den kommer fortfarande lysa men nu vara uppkopplad mot internet och användas till mycket annat.
Den kommer fortfarande behöva anslutas till EL-uttag eller via IoT-system, men all kommunikation sker trådlöst, antingen via ljus eller radiosignaler. Installationen blir enkel och några tråddragningar till strömbrytare behövs inte. Man sätter helt enkelt knappen där man vill ha den och den pratar trådlöst med armaturerna. Installationerna blir enklare och det blir betydligt enklare att flytta väggar och anpassa i lokalerna.

Belysningsarmaturerna sitter strategiskt i lokalerna och täcker in alla ytor, även toaletter. Detta gör att belysningen kan bidra med information till larmcentral och räddningstjänst vid t.ex. utrymning. Eller varför inte som hjälp att hitta ett ledigt konferensrum, en kompis eller helt enkelt hitta vart du ska. Vid tider som idag med en epidemi kan man se var man ska gå för att slippa träffa andra eller se om det finns någon ledig arbetsplats. Belysningsarmaturen och dess sensorer kommer hjälpa till med all den information du behöver. Du väljer hur du vill använda informationen som samlas in.

Om man har en täckning över alla ytor, vilket oftast är fallet med belysningsarmaturer som sitter strategiskt i våra byggnader, då kan energiförbrukningen optimeras. Då kan man t ex koppla ventilationen till belysningens sensorer och optimera inomhus klimatet också.

Istället för WIFI?

LIFI är också ett steg som utvecklas. Istället för WIFI så kan du transportera större mängder information via ljuset. Vi vet inte än vart det slutar, men vi vet att utvecklingen är organisk och formar sig efter våra behov och önskemål. Det kommer fler revolutionerande nyheter framöver var så säker... ?

Några saker att tänka på vid upphandling av belysningsarmaturer…

  • Kontrollera och bestäm hur belysningsarmaturen ska styras. Framtidssäkrad?
  • Be leverantören redovisa L-värden, det kan vara avgörande vid prisjämförelse och antal armaturer som behövs. Hur lång drifttid vill du ha?
  • Vid val av belysning ska man tänka på hållbarhetsaspekterna, om produkten är återvinningsbar. Hänsyn ska också tas till under vilka omständigheter produkten är tillverkad. Företagets miljöarbete, arbetsrättsliga villkor, transport, tillverkningens plats och hållbara leveranskedjor. Lågt klimatavtryck ska premieras
  • Att armaturen är väl avbländad och/eller uppfyller avsedd funktion
  • Försök förstå värdet av det du ska köpa… Vad vill du ha ut av ditt ljus?

Relaterade inlägg

Laddar inlägg