Biofili och växtinredning

Biofili, idéen om människans nedärvda kärlek till naturen kan förklara varför vi trivs på gröna arbetsplatser. Källa Genom växtinredning på arbetsplatsen kan vi öka hälsa och välmående.

Spara

Några av fördelarna med gröna kontor:

  • Människor mår bättre med närhet till levande växter
  • Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus och behöver därför ta med växtligheten inomhus
  • Gröna kontor får medarbetare att prestera bättre
  • Växter bidrar till en ökad luftfuktighet
  • Virus sprids enklare i torra miljöer

Begreppet biofili

Edward Wilson, mannen som populariserade begreppet biofili, började sin karriär med att forska på myrsamhällen, men har under åren blivit en allt mer betydelsefull person i verksamheter som arbetar för bevarandet av en biologisk mångfald på vår planet. Biofili handlar om kärleken till livet, vår dragning till det biologiska som enligt teorin finns kvar nedärvt i våra gener inom oss trots att vi idag lever allt mer avskärmade från naturen. En avskärmning som enligt samma teori gör oss mer ledsna och oroliga, ju större avståndet är mellan oss och det växande gröna. Källa

9 av 10 timmar är vi inomhus

Idag tillbringar vi omkring 90% av vår tid inomhus, men inomhusmiljöerna är inte alltid hälsosamma. Källa
Det gör det än mer viktigt att ta med oss grönskan in där den får verka i de miljöer där vi rör oss och arbetar. Det finns forskning som visar att patienter som vistas i gröna miljöer får en snabbare återhämtning, något som kan härröras till vår nedärvda biofili. Källa

Naturen som en del av arbetsplatsen

Ett bra sätt att förbättra arbetsmiljön är att ta in delar av den grönskande naturen till arbetsplatsen. Forskning från amerikanska NASA visar att grönska på arbetsplatsen kan skapa en positiv påverkan på luftkvaliteten inomhus. Källa Men för den som vill skapa en grönare arbetsmiljö finns idag mängder med växtprodukter som kan ersätta möbler och kala väggar. Allt för att ta oss lite närmare naturen.

Motsatsen, ett kontor möblerat enbart med föremål som skrivbord, bokhyllor och lådhurtsar blir inte lika inspirerande som arbetsplats.

Kanske blir detta som allra tydligast om man jämför offentliga miljöer som köpcenter, väntrum eller liknande. Enligt den samlade expertis som vi har får vår bransch trivs människor helt enkelt bättre där det finns en större tillgång till växtlighet. Det blir tack vare de detaljerna en mer levande plats att vara på, jämfört med andra ytor där liknande inslag saknas.

Börja från början och planera i förväg

Det går med små åtgärder att införa växter och grönska på befintliga arbetsplatser. Men det bästa tillfället att skapa gröna ytor är kanske vid en flytt eller ombyggnation. Då går det att redan från början av projektet att planera för växternas intåg på kontoret. Idag går det att komplettera möbler och rumsavdelare med levande växter. För att inte fastna på planeringsstadiet kan det vara bra att ta hjälp av en expert, som kan både inredning och växtlighet. Ljusinsläpp, arbetsflöden och sittplatser kan påverka hur olika växter trivs och var de kan placeras.

Så vi rekommenderar, be om hjälp och spara tid och resurser på köpet.

Tips

Sansevieria "Svärmorstunga" är en populär växt som bidrar med en stark karaktär i ett rum. Sansevieria smälter väldigt bra in i höstens trendiga kontor. De strama bladen är tigrerade i olika gröna nyanser. Svärmorstungan härstammar från västra Afrika och har utvecklat en bra härdighet i tufft klimat. Växten tar upp giftiga ämnen ur luften.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg