BÖRJA MED TRE SKISSER

När hyresgäster kommer i kontakt med en potentiell framtida lokal finns ofta en första skiss framtagen av fastighetsägarens arkitekt som möter lämnat funktionsprogram. Vi ser att arbetsplatser är i ständig förändring, där vi arkitekter lägger en grund för brukarna att förvalta vidare under lång tid. En god idé innan man faktiskt signar kontrakt, är att testa lokalen utifrån flera scenarier.

Spara
Som hyresgästens arkitekt möter vi ofta behovet av flexibilitet längs med vägen. Kommer den egna arkitekten in tidigt kan de här frågorna finnas med från start. När dialogen är igång runt inredningskoncept och behov framåt väcks ofta nya idéer om hur man kan nyttja lokalen.

I arbetsprocessen väcks nya ideer

Som hyresgästens arkitekt möter vi ofta behovet av flexibilitet längs med vägen. Kommer den egna arkitekten in tidigt kan de här frågorna finnas med från start. När dialogen är igång runt inredningskoncept och behov framåt väcks ofta nya idéer om hur man kan nyttja lokalen.

Det är heller inte ovanligt att företaget gör organisatoriska förändringar och att behovet av antalet arbetsplatser ändras under processens gång, innan själva inflytt.

På vissa företag genom åren har vi gjort upp emot ett trettiotal reviderade skisser innan inflytt, pga organisatoriska förändringar. Men ett vanligare antal kan vara en handfull skisser.

Likaså efter inflytt finns behovet av ändringar i funktion och planlösning, arbetsplatsen är i ständig process. En del av de scenarior som kan uppstå finns chans att tänka igenom i förväg.

Genom att tidigt hitta flexibilitet och en smarthet i funktion ges större möjlighet att designa formstarka miljöer. En röd tråd genom gestaltningen kompletterar och bär upp anpassningsbarheten. Är lokalen testad för ett antal scenarier finns utrymme att kvalitetssäkra inredningskonceptet över tid, vilket som i sig är viktigt ur miljösynpunkt och identitet/varumärke.

Fördelar med flera skisser:

  • Genom att från start utforska fler scenarier kan ni kvalitetssäkra lokalen under längre tid.
  • Att bygga rum är dyrt. Utöver ljudklassade väggar ska ventilation, belysning, el, IT-lösningar och glaspartier bekostas. Säkerställ att ni kan utnyttja rumsligheter på olika sätt genom tiden. Med rätt mått rymmer ett rum flera lösningar.
  • Finns fler skisser framme kan arkitekten redan från början välja möbler som tillgodoser de olika behoven, dvs passar för de varierade skisserna vad gäller mått, funktion osv.
  • Yttre omständigheter kan påverka arbetsplatsen. En modernt kontor idag behöver kunna anpassas för att snabbt stödja nya funktioner. Ett aktuellt exempel är onekligen det vi stå inför nu 2020, där arbetsplatsens förutsättningar kanske rivs upp och någonstans skrivs om från grunden.
  • Genom att tidigt hitta flexibilitet och en smarthet i funktion ges större möjlighet att designa formstarka miljöer. En röd tråd genom gestaltningen kompletterar och bär upp anpassningsbarheten.
  • Är lokalen testad för ett antal scenarier finns utrymme att kvalitetssäkra inredningskonceptet över tid, vilket som i sig är viktigt ur miljösynpunkt och identitet/varumärke.

Vilka scenarier kan alternativa skisser utforska?

  • Skissa på olika typer av arbetssätt. Tex egna platser i landskap, vs flexarbetsplatser för ett delantal eller alla.
  • Möjliggör öppna mötesplatser och projektarbetsplatser.
  • Om företaget har ambition att växa, låt en skiss utforska vilket maxantal anställda lokalen håller för.
  • Vad händer om företag minskar? Är det relevant att kunna hyra ut en del av kontoret? Hur ser en sådan skiss ut?

Arbetsplatser är i ständig förändring. Att testa en lokal genom flera skisser redan från start ger bra förutsättningar för hållbarhet inom funktion, varumärke, formgivning, ekonomi och miljö.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg