Buller och brus på kontoret

Brus. Vi utsätts för det dagligen. Ljudbrus eller visuellt brus. Vad innebär då visuellt brus? Är all visuellt brus negativt?

Vad innebär visuellt brus?

Brus. Det är något vi utsätts för dagligen. Ljudbrus eller visuellt brus för att nämna några.

Ljudbrus kan vara ljud som upplevs som störande och obekvämt hos vissa personer. Ofta kopplar man ordet till något ovidkommande, ett störningsmoment.

Men vad innebär visuellt brus?
Visuellt brus är all visuell data som din hjärna behöver bearbeta – utöver de intryck du faktiskt vill och behöver ta in. Rent fysiskt är det elektriska signaler som går från alla dina synintryck och sedan bearbetas i din hjärna.

Ju fler signaler, desto mer brus. Ju mer brus, desto större belastning på din hjärna. Ur detta perspektiv blir diskussionen kring brus något negativt. Ögat och hjärnan levererar och tolkar synintryck kontinuerligt. Vi matas med tusentals synintryck dagligen och kan inte skärma av på samma sätt som vi kan göra med störande oljud.

Brus kontra buller

Om vi istället pratar om ordet buller får det en annan betydelse. Brus kontra buller. Vad är skillnaden? Buller kan klinga mer negativt än ordet brus hos många. Trafikbuller, flygbuller. Buller i arbetsmiljö. Alla dessa benämningar har det pratats och skrivits mycket om. Hur människor störs och blir stressade av detta. Både kring hemmet och på arbetsplatser. Buller på din arbetsplats ger oönskade konsekvenser som sämre prestations och koncentrationsförmåga.

Rent evolutionärt kan buller liknas vid t.ex. vulkanutbrott, jordskred eller en skenande hjord med stora djur så det kanske inte är så konstigt att buller stressar. Bara i Sverige beräknas buller från trafiken orsaka 48 000 fall av högt blodtryck, 1 000 fall av stroke och 950 fall av hjärtinfarkt.

Hur man upplever ljudet kan också vara en definitionsfråga då det handlar om hur du som person reagerar på det.

Vi kan dock konstatera; Arbetsplatser med en balanserad ljudnivå ger välmående anställda. Anställda orkar prestera bättre utan yttre faktorer som påverkar. Är det dålig akustik på din arbetsplats kan det innebära att du får problem med stress och trötthet. Bakgrundsljud som gör att du måste överrösta och höja rösten när du pratar. Du hör inte de ljud du vill höra. Detta uppmärksammas särskilt i öppna kontorslandskap där du kan störas av kollegan bredvid dig. Telefonsamtal, ventilation, skrivare, stolskrap, kopieringsmaskiner etc. Ett pågående sorl i bakgrunden som tar för mycket av din uppmärksamhet.

Samtalsstörande ljud

Störande ljud skadar inte vår hörsel men den är ändå dålig för oss i det långa loppet. Det byggs upp en onödig stress när du inte kan filtrera bort och avskärma dig från alla intryck runt omkring dig. Om vi dagligen befinner oss i stökiga miljöer utan ljud och hjärnvila kan det ge oss en ihållande trötthet.
Undersökningar visar att det är svårare att minnas saker i en dålig ljudmiljö med buller än i en god ljudmiljö. Även samtalsstörande ljud kan upplevas som stressande. Våra hjärnor uppfattar tal som något viktigt. Därav blir det svårare för oss att filtrera bort samtal i bakgrunden än annat typ av ljud. Det kanske du kan känna igen dig i om du samtalar med en kollega och några personer bredvid har en diskussion.

När kan brus vara positivt?

Om vi återgår till brus. Är all visuellt brus negativt? Även detta kan vara en tolkningsfråga. Det har visat sig att visuellt brus kan hjälpa barn med läs-och skrivsvårigheter enligt en svensk studie. Ett flimrande brus som liknar myrornas krig kan vara till hjälp för barn med uppmärksamhetssvårigheter. I detta fall har visuellt brus en positiv inverkan för barn med koncentrations och inlärningssvårigheter.

Det finns även vissa sjukdomstillstånd där brus betraktats som något positivt, tex i nervsystemet. Om nervsystemet har för låga nivåer av signalbrus har man i dessa fall tillfört signalbrus. Genom detta har man förbättrat hjärnans funktioner.
Även brusljudsbehandling har visat sig påverka inlärningen hos barn med ADHD. En studie har gjorts där barn med en funktionsnedsättning fått lyssna på ett brusljud i hörlurar medan de utfört en svår uppgift. Ett brusljud som upplevs som kraftigt forsande vatten. Resultatet gjorde en positiv inverkan på barnens prestationsförmåga. Det visade sig att de presterade mycket bättre med brusljudet än utan.

Brus är subjektivt

Vad kan man konstatera utifrån detta? Brus är subjektivt och uppfattas ur olika perspektiv. Positivt eller negativt. Brus som kan vara lugnande i form av forsande vatten. Eller brus som har en stressande effekt.

När man däremot pratar buller så är det kopplat till oönskat ljud. Oönskat ljud som inte medför en positiv inverkan i våra liv.
För att minimera oljud på sin kontorsplats kan man tänka på att ha bullerdämpande skärmar. Dessa ska helst vara höga och breda. I kontorslandskap är det också viktigt att ha tillgång till tysta rum.

Här kan du läsa om ytterligare 10 tips hur du förbättrar akustiken i det öppna kontoret.


Källor: Neurologisverige. Hörsellinjen. Arbetsmiljöverket. Hälsogåtor av Anders Wallensten. Publikt.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg