Ergonomi, rörelse och variation

Det är också bra att utforma kontoret så att rörelse och variation blir en naturlig del i arbetet.

Spara

Datorergonomi: När man delar arbetsplatser är det av största vikt att stolar, bord, skärmar och belysning är enkla att justera. Kartlägg vilka individuella behov som finns gällande t.ex stolar eller datormus. Personalen behöver löpande utbildas och informeras om hur man ställer in sin datorarbetsplats så att den blir ergonomiskt korrekt. I samband med att man övergår till papperslöst arbete, ökar behovet av skärmyta. De flesta arbetsstationer behöver därför utrustas med dubbla skärmar alternativ en extra stor skärm. Det är också bra att utforma kontoret så att rörelse och variation blir en naturlig del i arbetet.

Konkreta tips

 1. Ta fram en plan över hur medarbetarna utbildas i ergonomi, både i samband med flytt och vid nyanställningar.
 2. Planera utformning och kommunikation av instruktioner för hur man ställer in sin arbetsstation på ett ergonomiskt korrekt sätt.
 3. Korta eller långa personer kan behöva stolar med lägre eller högre gaskolv, för att sitta bra.
 4. Vissa medarbetare har special-lösningar för datormusen. Bestäm hur individuella lösningar, t.ex Roller Mouse, ska hanteras.
 5. Skapa möjlighet att kunna variera mellan att sitta och stå, t.ex genom både sitt- och ståbord i fikarummen.
 6. Om nybygge planeras, placera trappor centralt och utforma dem så att de är inbjudande, ljusa och lätta att gå i.
 7. Om placeringen av trappan inte går att påverka, försök göra dem trevliga och väl belysta.
 8. Överväg om ni vill erbjuda olika alternativ till vanliga stolar, t.ex pilatesbollar, pilatespallar, ståmattor, balansbrädor, kontorscyklar eller gåband och ta fram ett "system"/regelverk för hur utrustningen ska förvaras och nyttjas.

Individuell anpassning

I alla organisationer finns medarbetare med funktionsnedsättningar av olika slag. Inventera hur behovet av individuell anpassning ser ut, identifiera t. ex. hur många som har stressrelaterad problematik, fysiska funktionshinder, tinnitus eller värk.

Konkreta tips

 1. Tänk igenom och planera för hur man kan anpassa miljön i flexkontoret utan att det blir stigmatiserande.
 2. Diskutera och ta fram ett arbetssätt för hur anpassningar för enskilda medarbetare hanteras när behov finns.
 3. Utforma principer för vilka möjligheter och mandat avdelningschefer har att genomföra individuella anpassningar för sina medarbetare.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg