Förstå ditt eget kontorsbehov

Att grundligt förstå sitt eget behov, är en del av ett framgångsrikt projekt. Arkitekturens syfte måste framföras så pass konkret att kunden förstår varför arkitekturen ser ut som den gör. Det skapar nyfikenhet hos användaren och ger fastigheten substans och funktion.

Spara

Det verksamhetsanpassade kontoret

Att skapa ett verksamhetsanpassat kontor innebär ett kontor som stöttar verksamheten och dess medarbetare, som driver på en önskad kultur, lockar till sig ny kompetens och driver innovation framåt – det blir en framgångsfaktor helt enkelt. Att ta hjälp av en strategisk och lyhörd arkitekt, hjälper arbetet framåt i förståelsen för processen. En objektiv och strategisk arkitekt jobbar oftast långt ner i organisationerna och driver förändringsarbete och kulturfrågor.

Nudging och upplevelsemiljöer, till exempel med hjälp av doft, ljus och ljud lyfter projekten och upplevelsen

Relaterade inlägg

Laddar inlägg